-Nota de la Generalitat- La Generalitat Valenciana ha intensificat els seus ajuts als ajuntaments de la Comunitat en el que suposa una clara aposta pel municipalisme com a instrument de vertebració i de servei al ciutadà. Els pressupostos del govern autonòmic d’aquest any inclouen 4.750.000 euros en fons de cohesió territorial destinats a localitats de menys de 3.000 habitants. Aquesta xifra gairebé multiplica per cinc la quantitat invertida en els comptes del passat exercici, que va ser només d’un milió d’euros.

El director general d’Administració Local, Antoni Such, ha subratllat que el Consell està fent un notable esforç econòmic per donar suport a les corporacions municipals més petites en uns moments en què aquestes s’han d’enfrontar a greus problemes financers.

Aquesta línia d’ajudes autonòmiques s’aprovarà en breu a través d’un decret, al qual podran acollir-se totes aquelles poblacions de menys de 3.000 habitants que així ho desitgin. Els 4,7 milions d’euros habilitats per la Generalitat s’han de destinar a despeses corrents dels consistoris i per accedir a aquestes subvencions, els ajuntaments hauran de presentar una memòria justificativa, que posteriorment serà analitzada pel govern autonòmic abans de procedir a la distribució dels diners .

Antoni Such, director general d’Administració Local, ha subratllat que amb aquest fons específic es vol donar suport als ajuntaments de les localitats més petites, que són els que estan travessant majors problemes econòmics a l’hora de mantenir la seva gestió diària i les seves xarxes de serveis als ciutadans.

Such ha assenyalat que el Consell està fent un important esforç econòmic, ja que la partida destinada a aquestes localitats ha passat del milió d’euros dels pressupostos de 2.015-4.700.000 a les previsions per a aquest exercici. El director general d’Administració Local ha manifestat que aquest espectacular increment de la dotació econòmica respon “a la decidida aposta d’aquest govern autonòmic pel municipalisme i al reconeixement del paper que estan jugant els ajuntaments en les relacions entre el ciutadà i l’administració pública” .