MODULS VILAFRANCA

-Diadia-

L’IES de Vilafranca no tindrà mòduls formatius el pròxim curs. Serà el segon curs consecutiu en el que la conselleria d’Educació els elimina del centre vilafranquí, que fins fa dos cursos ofertava el mòdul de gestió administrativa. A ulls de la conselleria de res ha servit la matrícula que s’havia iniciat a l’Ajuntament de Vilafranca, ja que la conselleria no l’oferia a través del seu web. El pròxim curs l’IES de Vilafranca ofertarà formació professional bàsica, l’evolució dels programes de PQPI. Cal recordar que al curs 2012-2013 la conselleria d’Educació va eliminar els mòduls formatius d’administratiu, just en el curs en el que hi havia més alumnes matriculats. Des de la comunitat educativa apunten que si se lleven els mòduls es molt difícil tornar-los a recuperar, ja que es lleva l’hàbit de la matrícula per part dels estudiants. El mòdul de gestió administrativa ofertat a Vilafranca era l’únic que se podia estudiar a la zona. Si no ja cal desplaçar-se fins Castelló o el Baix Maestrat per accedir a la formació professional. Educació no ha respost a la demanda feta pel Consell Escolar de Vilafranca per mantindre el mòdul formatiu i no ho ha fet tampoc en la petició d’implantar el mòdul d’atenció sociosanitària. La Generalitat no ha escoltat les peticions que se van fer en forma de signatures o a través de Change.org