La Generalitat convoca les subvencions per a promoure els Objectius de Desenvolupament Sostenible

195
PUBLICITAT

La Conselleria de Cooperació destina 1,9 milions d’euros a finançar actuacions desenvolupades per entitats locals i sense ànim de lucre

Les sol·licituds es poden presentar entre el 29 de maig i el 16 de juny de forma exclusivament telemàtica

La Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat Democràtica ha convocat les subvencions per a l’exercici 2023 destinades a finançar actuacions per a implementar i promocionar els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l’Agenda 2030.

La Generalitat destina 1.900.000 euros a finançar aquestes accions en 2023, de les quals 1 milió d’euros es dirigeix a entitats locals i 900.000 euros a entitats sense ànim de lucre.

Entitats locals

Les ajudes dirigides a entitats locals es destinen a la territorialització dels ODS en el marc de l’Aliança de Ciutats per al Desenvolupament Sostenible, dividida en tres modalitats.

En primer lloc, s’estableix una línia orientada a la implementació, territorialització i Agenda Urbana, l’import màxim subvencionable de la qual serà de 50.000 euros, entre les quals s’inclouen projectes pilot d’acció local i actuacions encaminades a afermar els ODS en l’àmbit local, així com elaboració d’iniciatives pilot de plans d’acció local de l’Agenda Urbana.

Una altra de les modalitats, s’encamina al desenvolupament d’accions de formació, sensibilització i comunicació que compten amb un import màxim de 25.000 euros. Es dirigeixen a incrementar la informació i el coneixement per part de la ciutadania i agents multiplicadors (associacions, grups, col·lectius, etc.), sobre actuacions d’implementació dels ODS de l’Agenda 2030, d’interés per a la Comunitat Valenciana.

També s’inclouen les accions de formació i capacitació dirigides al personal al servei de les entitats sol·licitants, amb la finalitat de facilitar la implementació de projectes relacionats amb els ODS de l’Agenda 2030. Al seu torn, seran subvencionables les accions que tinguen com a finalitat augmentar la participació ciutadana en l’elaboració i seguiment de polítiques públiques orientades a la implementació de l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible en l’àmbit municipal.

La tercera de les línies d’ajudes a través d’aquesta convocatòria s’orienta a actuacions que promoguen el treball en xarxa i les aliances entre diferents actors de manera inclusiva, amb la finalitat d’accelerar la implementació de l’Agenda 2030, l’import màxim subvencionable de la qual serà de 25.000 euros.

Entitats sense ànim de lucre

Quant a la convocatòria orientada a les entitats sense ànim de lucre, es divideix també en tres modalitats.

D’una banda, s’estableix una línia orientada a implementació i territorialització a través de projectes pilot de plans d’acció, l’import màxim subvencionable de la qual serà de 30.000 euros.

Les accions de formació, sensibilització i comunicació formen part d’una altra de les línies de subvenció que comptaran amb un import màxim de 20.000 euros. Entre elles s’inclouen, aquelles que es dirigeixen a incrementar la informació i el coneixement per part de la ciutadania i agents multiplicadors (associacions, grups, col·lectius, etc.), sobre actuacions d’implementació dels ODS de l’Agenda 2030, d’interés per a la Comunitat Valenciana. En aquesta modalitat, també estan les accions de formació i capacitació dirigides al personal al servei de les entitats sol·licitants, amb la finalitat de facilitar la implementació de projectes relacionats amb els ODS de l’Agenda 2030.

La tercera de les línies d’ajudes a través d’aquesta convocatòria s’orienta a actuacions que promoguen el treball en xarxa i les aliances entre diferents actors de manera inclusiva, amb la finalitat d’accelerar la implementació de l’Agenda 2030, l’import màxim subvencionable de la qual serà de 20.000 euros.

Sol·licituds

Podran ser beneficiàries de les ajudes recollides en aquesta convocatòria, les associacions i organitzacions sense ànim de lucre, amb domicili social en la Comunitat Valenciana, legalment constituïdes i inscrites en el registre corresponent en funció de la seua naturalesa jurídica, amb més de quatre anys d’activitat i amb seu central o delegació permanent en territori valencià. Cadascuna de les entitats sol·licitants podrà presentar una única sol·licitud. Quant a les entitats locals, podran sol·licitar les subvencions les entitats locals d’àmbit inferior a la província de la Comunitat Valenciana.

El termini per a la presentació de sol·licituds comença el pròxim 29 de maig i finalitzarà el 16 de juny i es tramitaran exclusivament de manera telemàtica a través de la Seu Electrònica de la Generalitat.

Es pot consultar la informació sobre la convocatòria dirigida a entitats locals ací i sobre l’orientada a entitats sense ànim de lucre en el següent enllaç.