La Generalitat convoca els primers Premis d’Habitatge, Mobilitat i Urbanisme amb Perspectiva de Gènere

340

El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) ha publicat la resolució per la qual es convoca la primera edició dels Premis Habitatge, Mobilitat i Urbanisme amb Perspectiva de Gènere, amb l’objectiu de reconèixer la labor desenvolupada a favor d’integrar la perspectiva de gènere en els entorns habitats, en els espais públics urbans i rurals i en la mobilitat.

Aquests premis, organitzats per la Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, van dirigits als ajuntaments, les organitzacions, les institucions, les universitats, les associacions i col·lectius que hagen desenvolupat accions d’aquest tipus. Així com als professionals dels mitjans de comunicació que hagen difós aquelles actuacions objecte d’aquests premis.

Aquesta iniciativa del departament que dirigeix María José Salvador s’emmarca en la voluntat del Govern valencià de transversalizar les polítiques per a la igualtat efectiva de dones i homes, per entendre que la perspectiva de gènere proporciona una via d’aproximació a l’hora d’abordar d’una manera més integradora el disseny de les polítiques públiques en matèria d’habitatge, mobilitat i urbanisme.

Una oportunitat per a reformular la nostra relació amb la ciutat

La complexitat i diversitat de les noves realitats urbanes requereix tenir en compte l’ús diferent que de l’espai públic i privat fan els homes i les dones. Per això des del Consell es pretén motivar a les institucions i col·lectius per a aportar coneixements i instruments, presentar experiències innovadores que ajuden a formular estratègies de dissenys per a regenerar els espais, donant un caire més amable, acollidor i amb més qualitat de vida, segons la resolució publicada en el DOGV.

D’igual manera, la Conselleria d’Habitatge ha tingut en compte que la perspectiva de gènere proporciona noves eines d’interpretació de la realitat, incloent l’espai públic i, per tant, noves estratègies d’intervenció. A més, la Generalitat ha considerat que el context polític i de transformació actual, que demanda més participació ciutadana en la presa de decisions, obri una gran oportunitat per a reformular la nostra relació amb la ciutat, tant en els edificis com en els espais urbans, així com les noves necessitats de mobilitat i sostenibilitat.

Característiques dels premis

Poden optar a aquests premis totes les accions executades entre l’1 de març de 2015 i la data de tancament de presentació de candidatures a aquests premis serà el pròxim 24 de febrer de 2017. En pròximes convocatòries, l’edició i el termini dels premis serà anual.

En ajuntaments, institucions, organitzacions, ONG, associacions i col·lectius, es premiaran les mesures encaminades a promoure la perspectiva de gènere en la transformació urbana i en la millora física i social dels entorns als barris, pobles i ciutats.

En aquest sentit, seran vàlids plans de mobilitat amb perspectiva de gènere, señalética igualitària, equipaments i mobiliari urbà, disseny igualitari de parcs infantils, disseny igualitari de parcs saludables per a persones majors, normatives i procediments administratius que incloguen perspectiva de gènere.

D’igual manera, podran optar els concursos d’idees per a regeneració urbana amb perspectiva de gènere, les iniciatives tendents a l’equitat de gènere en nomenclàtors de vies públiques, guies o recomanacions per a la implantació de la perspectiva de gènere en el model urbà, activitats reivindicatives i d’apoderament de l’espai públic, processos participatius en la presa de decisions en el disseny de les intervencions, etc.

Quatre categories

S’estableixen quatre categories de premis diferents: per a ajuntaments de més de 20.000 habitants; per a ajuntaments de menys de 20.000 habitants; per a institucions, universitats, organitzacions, associacions i col·lectius, i per a professionals dels mitjans de comunicació.

El jurat estarà presidit per la consellera d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, María José Salvador, i integrat pel director general d’Obres Públiques, Transport i Mobilitat, la directora general d’Habitatge, Rehabilitació i Regeneració Urbana, el director d’Ordenació Territorial, Urbanisme i Paisatge, la Direcció general de la Dona i la Unitat d’Igualtat de la conselleria.

També hi haurà, entre d’altres, representants de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, del Consell de Col·legis d’Enginyers de Camins, Canals i Ports, del Consell de Col·legis d’Arquitectes i del Consell de Col·legis d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de la Comunitat Valenciana.