Aerogeneradors

La Conselleria d’Economia continua treballant per paralitzar i desmuntar les zones eòliques que no van arribar a executar-se dins el Pla Eòlic Valencià. Es tractaria d’aturar la tramitació dels parcs eòlics que no van arribar a construir-se, entre ells els de la comarca de l’Alt Maestrat.

La Conselleria ja compta amb un informe favorable de l’abogacia de la Generalitat Valenciana. L’informe dels lletrats estableix que “els drets que els promotors puguen tenir estan condicionats al compliment de les seves obligacions i decauran si arriba a produir-se per aquest motiu una revocació dels mateixos. (…) L’incompliment de qualsevol de les condicions podrà donar lloc a la seva revocació tota o parcial coin respecte al promotor que les incompleixi “. La Generalitat s’acolliria a aquest precepte per paralitzar les zones que no van arribar a desenvolupar-se. A més, seguint aquesta directriu, el govern autonòmic no hauria d’indemnitzar cap empresa promotora de parcs. El Pla Eòlic Valencià establia la instal·lació de 2.700 MW de potència. Només estan en funcionament 1170.