La Generalitat activa el dispositiu hivernal amb 664 efectius i 176 vehicles per a les nevades

309
PUBLICITAT

Nota de premsa de la Generalitat Valenciana

La Generalitat ha organitzat un total de 664 efectius personals i 176 vehicles que s’encarregaran de facilitar l’accessibilitat viària i de proporcionar assistència als 204 municipis del territori valencià amb risc mitjà o alt de quedar-se incomunicats per la neu.

El secretari autonòmic de Seguretat i Emergències, José María Ángel, i la directora general d’Obres Públiques, Transport i Mobilitat Sostenible, Roser Obrer, han presentat el dispositiu de la Generalitat per fer front a les nevades que es puguin produir durant aquest hivern.

Així, José María Ángel ha posat en valor el paper de l’Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències “en la coordinació dels mitjans de totes les administracions presents a la Comunitat Valenciana per reduir els problemes que puga ocasionar la neu a molts municipis de la Comunitat Valenciana”.

De fet, ha destacat que “des del centre de Coordinació d´Emergències ja s´ha remès a tots els ajuntaments la Circular de la Campanya de Nevades que inclou el procediment d´actuació, els mitjans de la campanya i els sistemes de comunicació alternatius per evitar el aïllament de les persones, especialment les que puguin tenir dificultats de socors”.

Per la seua banda, la directora general d’Obres Públiques ha explicat que cada zona de conservació de carreteres amb risc de nevades compta amb els mitjans operatius tradicionals conformades per un total de 16 màquines llevaneu a la Comunitat i al voltant de 250 tones de fundents, així com un operatiu addicional escalable que permet incorporar mitjans addicionals. A més, equips per a la producció de salmorra per tractar de manera preventiva les carreteres.

També ha indicat que els equips de la Conselleria tenen itineraris de neteja establerts en coordinació amb les administracions locals i consorcis de bombers de manera que tota la xarxa pugui estar habilitada en poques hores, amb una atenció especial a les vies interiors de baix trànsit on les plaques de gel produeixen més risc. El seguiment meteorològic oficial es completa amb altres xarxes, com la de la mateixa Conselleria que permet obtenir informació més propera a l’entorn viari, així com amb la xarxa de càmeres a les zones sensibles.

Per a aquesta campanya es disposa, entre totes les administracions, de 176 vehicles dels quals 99 són màquines llevaneu. Aquest any la Generalitat adquirirà tres noves pales que cobriran les zones de Sinarcas, Chelva i Titaguas amb la qual cosa la xifra augmentarà al llarg de la campanya a 102. A més, s’han activat 77 vehicles auxiliars més que ja es van desplegar de manera preventiva fa unes setmanes per actuar davant del primer episodi de nevades.

Un total de 664 professionals actuaran de forma preventiva i per aclarir les carreteres i accessos dels municipis amb més risc de quedar-se aïllats. D’aquests, 365 efectius pertanyen al Servei de Bombers Forestals de la Generalitat; 84 a la Conselleria de Política Territorial i Obres Públiques i 215 als diferents serveis de les diputacions provincials -les brigades de carreteres en el cas d’Alacant i València i els bombers al de Castelló. Si s’haguessin de fer front a temporals extraordinaris, també es reforçarien amb recursos d’altres zones.

Dels 204 municipis susceptibles de quedar-se aïllats per la neu, 82 presenten un risc alt i 122 un risc mitjà. La majoria pertanyen a la província de Castelló, que comprèn 42 localitats que es troben en una cota superior a 800 metres sobre el nivell del mar, 42 són a Castelló, 26 són a València i 14 són a Alacant.

Els protocols dintervenció i els recursos assignats estan regulats en el Procediment dActuació davant Nevades que sactualitza cada hivern i que especifica el que correspon a cada administració i la seva coordinació.

També estableix la constitució del Centre de Coordinació de Carreteres, que és l’organisme encarregat de la gestió de les diferents tasques de neteja de vials. S’hi integren representants de les diferents administracions amb competències en carreteres (Administració general de l’Estat, Administració autonòmica i diputacions provincials) i preveu la integració d’altres unitats bàsiques (Intervenció, Sanitària, Abastament) si l’emergència ho requereix.

Una de les actuacions més importants dels recursos essencials durant les nevades és evitar la incomunicació, motiu pel qual el Procediment dactuació davant aquest risc estableix les rutes de neteja i els punts demmagatzematge de sal i salmorra. Per a tota la Comunitat Valenciana s’han planificat 56 rutes de neteja (17 a Alacant, 14 a València i 25 a Castelló) i 42 punts d’emmagatzematge de sal i salmorra (8, 8 i 26 respectivament).

A nivell organitzatiu el Centre de Gestió de Serveis a la Mobilitat de la Generalitat fa un seguiment continu i les màquines llevaneu estan dotades d’un sistema de comunicació en temps real del seu posicionament. Així mateix, s’actualitza cada any el protocol per establir determinats talls de trànsit als accessos als punts de major severitat hivernal fins i tot abans del començament de la precipitació, quan estigui previst una preemergència de nivell vermell. D’aquesta manera, s’intenta minimitzar els problemes de bloqueig de les carreteres.

Una altra de les eines perquè es pugui atendre totes les persones amb necessitats d’auxili és el subministrament, per part de l’Agència Valenciana de Seguretat i resposta a les Emergències, d’emissores de ràdio portàtils de la Red Comdes. Aquest equipament s’ha enviat a tots els municipis que no disposen de Policia Local per assegurar les comunicacions amb l’1·1·2 de la Comunitat Valenciana.

De la neteja de les carreteres se n’encarreguen les brigades de carreteres en el cas de les diputacions d’Alacant i València i el Consorci de Bombers de Castelló a aquesta província.

El Servei de Bombers i Bomberes Forestals de la Generalitat també estan incorporats a l’operativa de neteja de vials i senyalització de talls de carreteres. En el cas de la província de Castelló es fan càrrec de 9 dels 25 Itineraris de neteja establerts a tota la província, dedicant-se a les carreteres de la xarxa secundària, camins i pistes rurals.