La Generalitat aborda el paper de l’urbanisme com a factor per a la lluita contra el despoblament

431
PUBLICITAT

Nota de premsa de la Generalitat Valenciana

La Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat ha organitzat una jornada-debat sobre urbanisme i municipis menuts per a abordar les dificultats d’aquestes zones rurals en risc de despoblació a l’hora d’aprovar el seu planejament municipal i la seua posterior gestió.

En la seua intervenció, el director general d’Urbanisme, Vicente García Nebot, s’ha referit a la necessitat de facilitar que les petites i grans empreses puguen instal·lar-se a la Comunitat Valenciana.

En aquest sentit, ha declarat que la futura llei d’antidespoblament “donarà solucions importants i immediates per a resoldre un problema actual”, i hi ha afegit que “hem de tindre l’urbanisme preparat per a poder actuar en els pròxims anys, ja que cada any que passa són cinc de futur que no podem aprofitar”.

Així mateix, el director general d’Urbanisme ha reconegut la gran tasca que fan els tècnics d’urbanisme de diferents institucions i que es veu traduït en “un degoteig de plans generals aprovats”, encara que, per a Vicente García Nebot, després de l’aprovació no s’acaba el procés, “es necessita un gran esforç dels ajuntaments per a executar aquest pla i hem de simplificar al màxim”.

Per la seua banda, la directora general de l’Agenda valenciana antidespoblament, Jeanette Segarra, ha indicat que a la Comunitat Valenciana hi ha 178 municipis considerats d’alt risc de despoblament, dels quals 24, els coneguts com a Ruta 99, no arriben als cent habitants. Segons ha explicat, “la Generalitat ha assumit el repte de lluitar contra el despoblament com una línia d’acció prioritària i ha organitzat una estructura pressupostària i organitzativa específica per a frenar i revertir la despoblació, reduir les desigualtats i oferir una igualtat d’oportunitats a la població d’aquestes zones”.

Per a això, ha continuat, “cal abordar aquestes polítiques des d’una perspectiva multisectorial, transversal i coordinada entre totes les administracions i també amb altres agents privats”.

Entre aquestes polítiques, la directora general ha destacat l’urbanisme i, perquè puga contribuir a aconseguir aquests reptes, ha apuntat, “cal entendre que els municipis menuts posseeixen unes peculiaritats pròpies que els diferencien dels altres i tenen unes necessitats i uns problemes diferents que requereixen solucions diferents”.

També ha exposat la importància de basar-se en un diagnòstic tan pròxim a la realitat com siga possible, ja que comparteixen característiques similars, però cada municipi presenta les seues peculiaritats pròpies, i ha plantejat els problemes que implica la falta de personal tècnic per a atendre aquests xicotets ajuntaments.

Entre altres temes, en aquesta jornada s’han analitzat els criteris que s’apliquen en aquests xicotets municipis per a aprovar el seu pla general i la necessitat que es tinguen en compte les característiques d’aquestes zones rurals per a facilitar la creació de sòl edificable, que permeta retindre la població davant el problema de la despoblació.

Així, amb aquesta jornada es pretén obrir un debat entre els municipis i la Generalitat a fi d’establir criteris per a l’aprovació d’un planejament ajustat a les necessitats immediates amb intenció de minimitzar l’impacte demogràfic.