La Fundació Universitat Jaume I- Empresa celebra en 2018 els seus 25 anys d’existència

407
FUE UJI
PUBLICITAT

– S’han programat activitats al llarg de l’any per a commemorar el 25 aniversari

La Fundació Universitat Jaume I- Empresa promourà, al llarg del 2018, diferents activitats per a celebrar el 25 aniversari de la seua creació.

La FUE-UJI va ser constituïda el 9 de març de 1993 com a fundació privada per iniciativa de la Universitat Jaume I, el rector de la qual era Francesc Michavila; i de la Confederació d’Empresaris de Castelló (CEC), amb José Roca al capdavant.

Al llarg de la seua història, la FUE-UJI ha sabut adaptar-se als temps, sense perdre de vista l’objectiu principal pel qual va ser fundada: potenciar les relacions entre la Universitat i la societat castellonenca.

La FUE-UJI ha aconseguit consolidar-se com a entitat de referència en la transferència de resultats de recerca i innovació, la formació contínua i de postgrau, la gestió de les pràctiques extracurriculars i beques per a titulats i l’organització de congressos, jornades, seminaris i esdeveniments.

Al març de 1993, onze empreses castellonenques van integrar la Fundació en un acte de constitució en el qual el president del Consell Social de l’UJI, llavors denominat Consell de Participació Social, Antonio Tirado, va assumir la presidència de la FUE-UJI. Al poc, va ser Rafael Benavent qui ocuparia la presidència de la Fundació, càrrec que ha ostentat ininterrompudament en els últims 25 anys.

Cipriano de Mesa exerceix el lloc de gerent des de la constitució de l’entitat, en la qual cal destacar el paper decisiu del Consell Social de la Universitat Jaume I, els presidents de la qual, primer Rafael Benavent i l’actual, José Luis Breva, han mostrat un suport constant a la Fundació.

Les empreses i entitats castellonenques que formen part del Patronat de la FUE-UJI són el seu millor aval, per això la Fundació els dedicarà un especial reconeixement en un acte que tindrà lloc en el mes d’octubre.

En els últims anys, la Fundació Universitat Jaume I-Empresa s’ha forjat una identitat associada a la innovació i l’avantguarda, com a precursora de l’ús de les noves tecnologies i internet des dels seus orígens; i visionària, en comprendre de seguida la importància d’Europa en l’impuls de diferents projectes.

Algunes fites destacades coincideixen amb l’adhesió de les principals empreses castellonenques al seu Patronat; la creació de projectes pioners com l’Aula Internet o el Campus Virtual en 1996; la celebració de cicles de trobades empresarials i conferències a les quals van assistir destacades figures de l’esfera política i econòmica, com l’exministre d’Indústria, Josep Piqué o l’exministra de Ciència i Tecnologia, Anna Birulés; i més recentment, la gestió de projectes europeus i internacionals, a través d’eurofue.com.

Els diferents rectors de la Universitat Jaume I de Castelló, Francesc Michavila, Celestino Suárez, Fernando Romero, Francisco Toledo i l’actual rector, Vicent Climent, han mostrat, en les successives etapes de la història de la FUE-UJI, el seu ferm convenciment del paper rellevant de la Fundació en l’articulació de les relacions entre la Universitat i la societat castellonenca.

La FUE-UJI va iniciar el 2018 amb nova identitat visual, en la qual s’integra el text “25 anys” en el logotip corporatiu. A partir del mes d’abril altres activitats programades recordaran que la Fundació ha recorregut ja 25 anys i té per davant un futur prometedor com a entitat pròpia de la Universitat Jaume I.