La foto: Presentació de Anem de Tapes a Morella

178

Anem de tapes1 Anem de tapes