La foto: Les primeres neus a Torremiró

355

Foto de Ganados Boix Ferrer