La foto: Les primeres neus a Torremiró

508

Foto de Ganados Boix Ferrer