La foto. La llevaneu passant per La Serratella, CV-154

111
Neu Serratella