La foto. Fernando Safont vota en La Iglesuela del Cid

Jornada electoral

VA SER NOTÍCIA A DIADIA