La foto. Col·lisió al carrer Joan Puig de Vilafranca


VA SER NOTÍCIA A DIADIA