La Foto (autofoto): El Grup de Dones de Vilafranca davant l’escultura de la planxadora

188
Auto foto del Grup de Dones de Vilafranca
Auto foto del Grup de Dones de Vilafranca
Auto foto del Grup de Dones de Vilafranca