La foto: -11.5 al Pla de la Canà

322

Foto de Rosa Adela Segura Tosca