La Diputació subscriu una pòlissa de 15 milions d’euros que li assegura liquiditat per a respondre a la crisi de la Covid-19

696
PUBLICITAT

Nota de premsa de la Diputació de Castelló

– El president José Martí destaca que aquesta operació especial de tresoreria és necessària per a pagar als proveïdors, fer front a l’emergència social i dotar de més fons als ajuntaments

El president de la Diputació, José Martí, ha anunciat la contractació d’una pòlissa de crèdit de 15 milions d’euros que garantisca les possibles necessitats de liquiditat que puguen sorgir a conseqüència de la crisi sanitària i econòmica generada per la pandèmia de la Covid-19. «Es tracta d’una operació especial de tresoreria que dotarà d’estabilitat a curt termini a la institució en un moment en el qual, per raons òbvies, resulta imprescindible fer front a despeses que no estaven previstos».

El president ha assenyalat que «és necessari estar preparats en un període d’incertesa econòmica a quant a ingressos i despeses, en el qual existeix una forta tendència a la reducció dels primers, de naturalesa tributària majoritàriament, i d’un augment dels segons en el seu vessant social, per la qual cosa resulta necessària l’existència d’una cobertura financera capaç de cobrir els desfasaments transitoris de tresoreria que puguen sorgir en els pròxims mesos».

Aquesta provisió de fons permetrà fer front al pagament dels proveïdors i continuar proporcionant una major liquiditat als ajuntaments, un esforç que en un curt període de temps ha suposat la mobilització de 23 milions d’euros amb els avançaments de tresoreria, les aportacions al Fons de Cooperació Municipal i l’agilitació dels terminis del Pla 135.

La disposició de liquiditat també serà necessària per a posar en marxa les mesures que els grups polítics representats en la Diputació acorden en la taula de diàleg que s’ha constituït per a donar resposta a la crisi generada per la pandèmia.

L’adjudicació de la pòlissa de crèdit s’ha realitzat a Eurocaja Rural i Abanca, a raó de 7’5 milions per entitat.