-Nota de premsa-

La Diputació està treballant en optimitzar el funcionament de la seva pàgina web, www.dipcas.es, i els perfils de la institució en Xarxes Socials (Facebook i Twitter) de cara a impulsar el seu ús per part dels ciutadans com a canal de participació ciutadana amb la institució, tal com queda contemplat en el Reglament de Participació Ciutadana de la Diputació posat en vigor el passat mes d’abril. Tant és així que aquestes eines informàtiques participatives de la Diputació han permès en l’últim any donar resposta directa a un total de 5.234 ciutadans de la província que s’han interessat per la gestió de la institució provincial plantejant qüestions a través de les Xarxes Socials o per correu electrònic o li han plantejat dubtes directament al president de la Diputació, Javier Moliner, a través de l’eina ‘Pregunta al president’, el seu perfil a les xarxes socials, per carta oa través de cita presencial al seu despatx del Palau Provincial.

El diputat que ha coordinat la redacció del Reglament de Participació Ciutadana, Vicent Sales, ha explicat que “precisament aquests canals tecnològics queden contemplats en el Reglament, i ja s’ha fet un important treball per orientar la pàgina web 100% al ciutadà, amb més informació i més eines participatives, com l’aplicació ‘Pregunta al president’ on els ciutadans li poden preguntar directament i obtenir resposta en menys de 48 hores. Un servei que ha registrat 192 preguntes en l’últim any. La pàgina web de la Diputació de Castelló, www.dipcas.es, va registrar durant 2014 una mitjana propera a les 1.000 visites diàries (946) fins a sumar la xifra de 335.299. Són eines que seguirem millorant i incorporant nous serveis, perquè aplicar les noves tecnologies està permetent fer més transparent i participatiu el funcionament de la Diputació “.

Cal recordar que el text del Reglament de Participació Ciutadana de la Diputació, vigent des del passat mes d’abril, queda constituït per 19 articles. Aquests detallen en el primer dels seus tres títols 11 articles referits al Dret a la Participació; el segon dels títols del Reglament de Participació Ciutadana detalla en quatre articles el Sistema d’Informació Ciutadana i Qualitat dels Serveis (aquí és on queden contemplats els mitjans de comunicació provincials, la pàgina web provincial, cartes de servei i sistema d’informació i comunicació ciutadana); i, finalment, el títol tercer del Reglament posa l’accent en els seus quatre articles en els òrgans de participació Provincial, establint la creació del Consell de Participació Ciutadana, composició del Consell de Participació Ciutadana, les seves funcions, i funcionament.

Una Diputació oberta i transparent

El compromís i iniciativa de Moliner per la transparència i la participació ciutadana com a eixos d’una Diputació més propera i eficaç és patent en més d’un decàleg d’iniciatives posades en marxa durant aquesta legislatura que han anat construint una institució més moderna, propera i àgil al servei provincial.

Així, al costat de la creació del Reglament de Participació Ciutadana, és notable la introducció del funcionament de l’administració electrònica tant en el funcionament intern per realitzar adjudicacions, contractacions i facturació electrònica, com en la seva relació amb els ciutadans a través d’una completa pàgina web actualitzada que diàriament incorpora noves informacions de la Diputació.

“L’aplicació de les Noves Tecnologies ens ha permès compartir converses amb els ciutadans a través del web i les xarxes socials, retallar despeses i optimitzar recursos amb la plataforma de gestió interna, obrir els nostres ajuntaments 24 hores i els 365 dies de l’any a través de la Seu Electrònica i l’Aplicació Mòbil, o fer de la transparència i la participació el nostre principal valor “, ha assenyalat el diputat Sales.

Les mesures més recents han estat, al costat del Reglament de Participació Ciutadana, l’adhesió al Codi de Bon Govern, la creació d’una App per a dispositius mòbils d’ajuntaments, l’aplicació de l’administració electrònica en els ajuntaments, i paral·lelament l’aprovació de la Política de Gestió de Documents Electrònics, la Política de Signatura Electrònica i l’Ordenança Reguladora de l’Administració Electrònica.