La Diputació impulsa l’administració electrònica entre entitats locals de menys de 20.000 habitants

640
Diputació de Castelló
PUBLICITAT

Nota de premsa de la Diputació de Castelló

El diputat provincial del Servei Provincial d’Assistència a Municipis (*Sepam), Ximo Huguet, destaca que s’aporta als ajuntaments, especialment els més xicotets, una eina adequada per a adaptar-se a la nova realitat administrativa que marca la Llei

El ple de la Diputació de Castelló ha donat impuls a la plataforma d’administració electrònica en incorporar a municipis de menys de 20.000 habitants, organismes autònoms locals i consorcis després de l’informe favorable emés pel Servei Provincial d’Assistència a Municipis (Sepam). L’objectiu fonamental és continuar avançant en la modernització de les administracions, perquè puguen gestionar els expedients de forma més àgil, adequar les seues bases de dades, implantar el portafirmes electròniques i ampliar el catàleg de tràmits electrònics.

Ximo Huguet, diputat provincial del Sepam, ha destacat que “aquesta és una altra de les eines que la nova Diputació posa al servei dels pobles de la província, especialment als més xicotets, que són els que més dificultats tenen a l’hora de contractar aquest tipus de plataformes electròniques per a adaptar les seues administracions locals o organismes dependents a la nova realitat administrativa que marca la llei”.

Mitjançant aquest pla la Diputació de Castelló pretén mantindre una estratègia única i integral de compliment de l’Administració electrònica per a tota la província sense diferenciar en aquest cas si la mateixa s’aplica a la Diputació o als seus Ajuntaments. Amb això, el que es vol és aprofitar al màxim les sinergies derivades d’aqueixa estratègia conjunta per a aconseguir major eficiència en el desplegament de recursos i mig, així com una visió de conjunt de les necessitats i particularitats de la província.

La contractació de la plataforma d’administració electrònica per a la Diputació Provincial, entitats locals de menys de 20.000 habitants, organismes autònoms i consorcis té un valor estimat de 2.788.990 euros per als pròxims cinc anys.