La Diputació destina 60.000 euros a millorar el senyal de televisió en municipis menuts per a garantir l’accés

65
PUBLICITAT

Les ajudes estan destinades a localitats de menys de 5.000 habitants

La Diputació Provincial de Castelló reforça la millora del senyal de televisió en els municipis xicotets per a garantir l’accés a tots els castellonencs. Per a això, la institució provincial destina 60.000 euros perquè els municipis de menys de 5.000 habitants puguen rebre adequadament els senyals de televisió.

Així, la junta de govern ha aprovat les bases que regiran la concessió de subvencions per als municipis de menys de 5.000 habitants per a millorar la captació del senyal de televisió. Les subvencions objecte d’esta convocatòria es destinaran a cobrir inversions i gastos directament relacionats amb les actuacions necessàries per a la recepció o l’accés al servici de comunicació audiovisual televisiva.

En eixe llistat d’actuacions s’inclou les relacionades amb la millora de la recepció del senyal de televisió; per a solucionar problemes de pèrdua del senyal de televisió; per a incrementar el nombre de canals de televisió; o l’extensió o increment del nivell de captació en la recepció del senyal de televisió en nuclis de població on no existisca cobertura prèvia.

Bases de les ajudes

En les bases s’especifica que el municipi haurà de ser el propietari de la infraestructura, així com del terreny o la parcel·la on s’assente, o bé tindre la total disponibilitat dels terrenys i instal·lacions a executar en l’execució de l’activitat.

Quant als gastos subvencionables, estan inclosos els equipaments necessaris per a dur a terme les actuacions de millora de la captació del senyal de televisió, com poden ser antenes, repetidors, amplificadors, receptors, font d’alimentació, panells radiants, instal·lacions elèctriques i sistemes de parallamps, entre altres. També poden ser subvencionables els treballs i obres necessaris per a la implantació de l’equipament, així com els gastos derivats dels projectes tècnics de les instal·lacions, les direccions d’obra i certificats.

Quant a la quantia de la subvenció, esta no podrà superar el 100% dels gastos subvencionables de l’activitat, sent la subvenció màxima per beneficiari de 10.000 euros. La quantia total per a la present convocatòria és de 60.000 euros.

Els interessats a concórrer en este procediment hauran de presentar les seues sol·licituds dins del termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la publicació de l’extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de Castelló.

La presidenta de la Diputació, Marta Barrachina, ha explicat que “la millora de les telecomunicacions està dins de la nostra estratègia per a combatre la despoblació, i l’accés a la comunicació comporta disposar d’un bon servei de connectivitat sobretot en les zones rurals de la província”. “L’interior de la província necessita serveis, inversió i oportunitats”, ha subratllat Marta Barrachina.