Oli

Oli
Oli
La Diputació de Castelló reforça la seva aposta per la celebració de fires comercials i agroramaderes en els municipis de la província de Castelló a través d’una inversió directa de 170.000 euros adreçada als ajuntaments que impulsin aquests esdeveniments i que ha aprovat en Junta de Govern aquesta mateixa setmana . Aquesta aportació supera en un 30% la realitzada durant 2013 i consolida l’aposta de la institució provincial per recolzar el consum i la posada en valor del producte agroramader autòcton de Castelló .
 
El diputat de Desenvolupament Rural , Domingo Giner , ha assenyalat que “les fires que se celebren en els nostres pobles tenen com a protagonistes els productes autòctons , els ramaders , els agrícoles i els gastronòmics en general. El president Moliner ha marcat una línia d’actuació molt clara en aquest sentit , i és impulsar el consum dels nostres productes i la seva posada en valor com a motor dinamitzador de les economies locals dels nostres pobles i com a elements generadors d’oportunitats de futur . I en aquest sentit , aquestes fires són eines importantíssimes per aconseguir aquest objectiu ” .
 
Cal assenyalar que durant 2013 es van realitzar un total de 58 fires d’aquestes característiques , entre fires comercials ( en 43 municipis ) i agroramaderes ( en 15 municipis ) , amb la qual cosa és previsible que aquest amb aquest increment d’ajuts als ajuntaments s’aconsegueixi augmentar la xifra .
 
-Un 83 % més d’inversió per promocionar els productes autòctons

La Diputació ha augmentat aquest any en un 83 % la seva inversió directa per a la posada en valor dels productes autòctons de la província , destinant per a això 969.000 euros del pressupost de l’àrea de Desenvolupament Rural enfront dels 527.000 de 2013 .
 
En aquest sentit , totes les línies de treball de Desenvolupament Rural s’adrecen a optimitzar la seva incidència en la dinamització econòmica dels municipis , especialment de l’interior , i dels sectors productius vinculats .
 
I en totes les actuacions de l’àrea es té com a objectiu estratègic la inclusió de la marca Castelló Ruta Sabor , emblema dels productes de la província en la creació treballa la Diputació . El pressupost total de l’àrea per a 2014 serà de 1.298.000 euros, un 17,56% més que el 2013 .
 
A més , cal assenyalar que l’àrea de Desenvolupament Turisme treballa de forma coordinada amb el Patronat Provincial de Turisme per seguir impulsant la implantació del turisme gastronòmic en els municipis de la província a través de gairebé una trentena de jornades gastronòmiques i multitud de fires comercials a les que el producte agroalimentari de Castelló és el protagonista