La Diputació de Castelló i l’UJI impulsaran un programa per fomentar les pràctiques en l’entorn rural

566
PUBLICITAT

Nota de premsa de la Diputació de Castelló

Les empreses interessades a acollir estudiantat universitari poden presentar les seues ofertes fins a l’1 de juny de 2020

La Diputació de Castelló i la Universitat Jaume I aposten pel foment de l’entorn rural a través del programa «Talent rural» que es pretén posar en marxa al llarg d’aquest any 2020 i que permetrà la realització de pràctiques formatives a partir de setembre per part de l’estudiantat universitari en empreses i entitats ubicades en poblacions de la província de Castelló menors de 3.000 habitants.

El programa, vinculat al Pla d’Acció de Govern i Línies de Govern de l’UJI i a l’Estratègia Provincial per al foment de l’emprenedoria i la promoció econòmica de la Diputació de Castelló, pretén acostar i facilitar la trobada a través de la realització de pràctiques externes entre estudiantat universitari i empreses o entitats creatives i innovadores que per estar emplaçades en poblacions rurals són desconegudes i tenen dificultats per atraure el talent. «Amb aquest nou programa volen facilitar l’experiència laboral i la convivència en un entorn rural amb elevada qualitat de vida al nostre estudiantat. Sens dubte, aquesta pràctica suposarà per als participants seleccionats tot un repte, inèdit en l’àmbit acadèmic, professional i personal» destaca la vicerectora d’Estudiantat i Compromís Social, Inmaculada Rodríguez.

Per la seua banda, el diputat provincial de Promoció Econòmica, Pau Ferrando, ha manifestat que «la Diputació té l’especial missió de dinamitzar el teixit econòmic de les comarques de l’interior de Castelló amb l’objectiu d’arrelar la població als seus municipis». Segons Ferrando, «gràcies a aquest projecte que encetem amb l’UJI afavorirem, per una banda, que es descentralitzen els espais de creació de riquesa i d’intercanvi de coneixement i que aquestes sinergies es produïsquen també a l’entorn rural». «Per altra banda, i a conseqüència d’açò, legitimem i donem valor als municipis d’interior com a espais on poder desenvolupar els projectes professionals i també personals de l’estudiantat participant a llarg termini», ha dit.

Al programa podran participar com a entitats cooperadores, empreses de municipis de l’interior de la província de Castelló de menys de 3.000 habitants que tinguen menys de 250 treballadors o treballadores i signen amb la universitat un conveni de cooperació educativa en pràctiques externes, quedant exclòs el sector públic. Aquestes empreses hauran d’acollir a estudiantat de grau o màster oficial matriculat a l’UJI no empadronat en el municipi on es realitzaran les pràctiques entre l’1 de setembre i el 15 de desembre de 2020 de forma presencial. A més, l’estudiantat haurà de residir durant el període de les pràctiques al municipi.

Les empreses interessades podran presentar les seues ofertes fins l’1 de juny de 2020 per poder optar a participar en el programa.  L’Oficina d’Inserció Professional i Estades en Pràctiques de l’UJI i la Diputació de Castelló prioritzaran les ofertes atentent a diversos criteris com ara la població del municipi i la seua taxa d’envelliment, el tamany de l’empresa o la idoneïtat de l’oferta i implicació de l’entitat a facilitar l’estada de l’estudiant.

Pel que fa a l’estudiantat, la Universitat convocarà un concurs públic de concessió d’ajudes econòmiques per a la realització d’aquestes pràctiques externes que comprendran una part d’ajuda de fins a 400 euros bruts al mes per a allotjament, una ajuda en l’estudi de 300 euros bruts al mes i, en el cas de les pràctiques curriculars les despeses d’alta de Seguretat Social. L’empresa haurà d’aportar la quota a la Seguretat Social que li corresponga, i, voluntàriament podrà ampliar l’ajuda en l’estudi.

Més informació: https://www.uji.es/serveis/oipep/base/programes/pe/talentrural