La Diputació de Castelló i la Fundació Intercoop posen en marxa una nova edició per a premiar els millors olis d’oliva verge extra de la província

188
PUBLICITAT

Les bases recullen premis per a quatre categories d’AOVE i obrin un termini per a presentar mostres que conclou el 16 de maig

La Diputació de Castelló i la Fundació Intercoop han donat el vistiplau a les bases del segon premi a la qualitat dels Olis d’Oliva Verge Extra (AOVE) corresponents a la campanya 2022/2023, una iniciativa que contempla quatre premis destinats als millors productes en les categories d’AOVE fruitat verd amarg, madur dolç, ecològic i i monovarietal de varietat autòctona de Castelló.

Tal com recullen les bases, podran participar en el concurs totes les empreses setrills que tinguen a la província de Castelló la seua seu social, zones de producció d’olives i elaboració i envasament d’AOVE. Només s’admetran a concurs els olis elaborats a partir d’oliva procedents de les comarques castellonenques, per la qual cosa en el cas que no poguera demostrar-se l’origen de la província, la mostra quedaria desqualificada.

L’Oli d’Oliva Verge Extra ha de complir els requisits del recollits en el Reglament Delegat (UE) 2022/2104 de la comissió de 29 de juny de 2022, una reglamentació relativa a les característiques dels olis d’oliva.

Les bases determinen que els olis presentats hauran de provindre exclusivament de depòsits propietat de l’empresa concursant i, en el cas d’oli ecològic, haurà d’aportar-se el certificat de conformitat corresponent a AOVE Ecològic.

Es presentarà al concurs una mostra composta per dos productes, en dos envasos originals, d’almenys 500 mil·lilitres de capacitat cadascun per cada referència amb la qual es vulga participar. L’emplenament de la sol·licitud es realitzarà via web de la Fundació Intercoop en l’apartat: 2n Premi AOVE de la Província de Castelló. https://fundacionintercoop.com/premio-aove-provincia-de-castello-2023/

Termini

El termini per a la inscripció de les mostres, gratuïta per a totes les empreses participants. es va obrir el passat 16 d’abril fins al 16 de maig de 2023. Finalitzat el termini de recepció de mostres, es procedirà a l’enviament a cadascun dels integrants del jurat. Els AOVE premiats es donaran a conéixer per la Diputació de Castelló mitjançant xarxes socials, pàgina web i/o comunicació per e-mail o telèfon.

El Tast dels olis es durà a terme per membres qualificats pertanyents a panells de tast oficials, experts prestigiosos del sector AOVE, així com un representant de la Diputació de Castelló. La composició del jurat es donarà a conéixer en la web del premi.

Premis

El jurat es reserva el dret de deixar deserta alguna de les categories o entregar el mateix premi a diversos olis. Una vegada s’haja publicat la decisió del jurat, s’anunciarà el dia i lloc en el qual es realitzarà el lliurament públic dels premis.

El premi consistirà en el lliurament d’un trofeu en format placa i adhesius amb el distintiu per a identificar el lot premiat. La Diputació de Castelló podrà adquirir botelles dels olis premiats fins a un màxim de 500 € més IVA de cada categoria de premi o similar.

Els guanyadors de les categories podran esmentar el premi en l’etiquetatge del lot al qual pertanga la mostra premiada i en la publicitat del producte (pàgina web etc.) de l’entitat guanyadora, indicant la campanya. El format per a l’esment del premi serà proporcionat per Diputació, de Castelló, que també podrà fer difusió pels mitjans que s’estimen dels olis premiats.