La Diputació de Castelló dota amb 150.000 euros la línia d’ajudes destinades a projectes de cooperació de ONGD

238
PUBLICITAT

Nota de premsa de la Diputació de Castelló

La Diputació de Castelló ha aprovat les bases per a la concessió de subvencions per valor de 150.000 euros a Organitzacions No Governamentals per al Desenvolupament (ONGD) per a la realització de projectes de cooperació relacionats amb l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible.

Aquesta quantia econòmica, consignada en els pressupostos de #MésImpulsCastelló ha sigut augmentada en 30.000 euros respecte a l’exercici de 2021. Aquelles organitzacions interessades hauran de presentar la seua sol·licitud de manera telemàtica dins del termini de vint dies naturals, a comptar des de l’endemà al de la publicació de l’extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de Castelló.

El president de la Diputació, José Martí, ha ressaltat que ‘’l’actual equip de govern està realitzant importants accions i projectes relacionats amb l’Agenda 2030, promovent els ODS amb l’edició d’una guia pràctica i amb aquestes subvencions, que tenen la finalitat de promoure la inclusió social i erradicar la pobresa a la nostra província’’.

D’aquesta manera, aquestes subvencions es destinaran al cofinançament de projectes de cooperació contribuint a l’erradicació de la pobresa, a la reducció de la desigualtat extrema, al desenvolupament humà, econòmic i social, i a la defensa dels drets fonamentals de les persones, mitjançant l’impuls de processos de democratització, bon govern i foment de la pau.

Sobre aquest tema, la vicepresidenta y diputada de Benestar Social, Patricia Puerta, ha explicat que cada ONGD, o agrupació de ONGD, podrà concórrer a la present convocatòria mitjançant la formulació d’un únic projecte de cooperació. La quantia màxima que podrà rebre cada organització o agrupació d’organitzacions és de 15.000 euros.