La Diputació de Castelló donarà ajudes de manera puntual i transitòria perquè els ramaders afectats pel tancament de la planta de purins de la Todolella puguen assumir el cost dels tractaments

139
PUBLICITAT
  • La vicepresidenta i responsable de l’àrea Econòmica, María Ángeles Pallarés, i els diputats Ximo Llopis i Sergio Fornas es reunixen amb la Unió de Llauradors i Ramaders, alcaldes i ramaders de la zona per a consensuar la solució que s’adoptarà en primera instància una vegada tanque la planta
  • “Des del primer moment hem mantingut un diàleg permanent per a aconseguir una solució ràpida i en consens amb els afectats fins que es puguen adequar les instal·lacions i garantir la protecció del medi ambient i la seguretat i salut de les persones”, ha subratllat la vicepresidenta María Ángeles Pallarés

La Diputació Provincial de Castelló donarà ajudes econòmiques de manera puntual i transitòria perquè els ramaders afectats pel tancament de la planta de purins de la Todolella puguen assumir el cost dels tractaments fins que es puguen adequar les instal·lacions i complir amb la normativa quant a la minimització de l’impacte ambiental. Així ho ha traslladat la vicepresidenta primera i responsable de l’àrea Econòmica, María Ángeles Pallarés, en la reunió mantinguda este divendres amb tots els agents afectats amb la finalitat de consensuar la solució que s’adoptarà en primera instància una vegada tanque la planta.

La trobada, celebrada en el Palau Provincial, ha comptat amb l’assistència dels diputats de Residus i Sector Primari, Ximo Llopis i Sergio Fornas, representants de la Unió de Llauradors i Ramaders, ramaders de la comarca dels Ports que fins ara utilitzaven esta planta de tractament de purins, així com els alcaldes de municipis afectats com la Todolella i la Mata. 

La vicepresidenta primera ha subratllat que “des del primer moment hem mantingut un diàleg permanent per a aconseguir una solució ràpida i en consens amb els afectats fins que es puguen adequar les instal·lacions i garantir la protecció del medi ambient i la seguretat i salut de les persones”. María Ángeles Pallarés ha recordat que eixa escolta activa i diàleg constant es manté des d’el mes d’octubre passat, després de la comunicació emesa per la Direcció General de Qualitat i Educació Ambiental Servici de Prevenció i Control Integritat de la Contaminació, així com la comunicació de la Fiscalia Provincial de la denúncia interposada, “i des de la Diputació de Castelló ens vam veure abocats a la finalització del contracte del servici d’explotació de la planta de purins per a aconseguir, amb això, que quedara garantida la protecció del medi ambient i seguretat i salut de les persones”. 

Tant en l’informe de la Direcció General com en la denúncia es reflectia que la planta no complix amb la normativa quant a la minimització de l’impacte ambiental. Per eixe motiu, des de la Diputació de Castelló, sent titular de la instal·lació de tractament de purins a Todolella, s’ha considerat procedent la finalització del contracte amb l’empresa adjudicatària en finalitzar el període inicial del seu contracte el pròxim 31 de desembre i que en el temps restant de vigència fins a la data indicada s’evite l’accés dels purins a les instal·lacions, que es dedicaran exclusivament a la finalització del tractament dels residus existents en l’actualitat i en la neteja, condicionament i manteniment de les instal·lacions per a evitar possibles riscos en el període posterior. 

Davant este nou escenari, la vicepresidenta María Ángeles Pallarés, ha indicat que “ens vam posar a treballar des del minut zero al costat dels alcaldes i ramaders afectats i hem mantingut diferents trobades i realitzat visites per a conéixer com tracten els purins en altres províncies i buscar, així, les possibles solucions i les fórmules més viables perquè puguen continuar tractant els seus purins els ramaders dels Ports”. 

Així mateix, la vicepresidenta primera lamenta que “la inacció de l’anterior equip de govern quant al compliment de la normativa medi ambiental haja abocat a esta situació per la qual ens hem vist obligats a parar l’activitat ja pot constituir un delicte contra el medi ambient i els recursos naturals”.

Ressaltar que l’informe de la Direcció General de Qualitat i Educació Ambiental, va ser datat el 27 de març del 2023, concloent que no quedava acreditada l’aplicació de totes les MTD’s previstes en la Decisió d’Execució (UE) per a reduir les emissions a l’atmosfera, per la qual cosa no es va poder emetre l’informe favorable sol·licitat, aconsellant l’adopció de mesures oportunes per a protegir el medi ambient.

Quant a la denúncia rebuda, en la mateixa es posa de manifest que entre els anys 2019 i 2022 es va constatar l’existència d’acumulació de fem depositat a la intempèrie, sobre sòl de terra, amb el consegüent risc de filtració de lixiviats per efecte de les pluges. En tot eixe temps no s’ha apantallat i adequat el sistema de panells evaporatius sobre els quals es polvoritza la fracció líquida del purí, el qual degut precisament a deficiències d’apantallament s’escampa sobre el sòl de terra circumdant. En la denúncia es posa de manifest que esta planta de tractament de fems no compta amb Autorització Ambiental Integrada (AAI). 

Amb tot, el contracte del servici d’explotació de la planta finalitza el pròxim 31 de desembre i a partir de llavors es paralitzarà l’activitat en la planta de purins de la Todolella i s’estudiarà la fórmula per a continuar tractant els purins.