La Diputació de Castelló destina 100.000 euros a la realització d’actuacions de vedats de caça que milloren la fauna i l’ecosistema

198
PUBLICITAT

 La Diputació de Castelló ha aprovat les bases i la convocatòria d’una línia d’ajudes dotada amb 100.000 euros i destinada a titulars de vedats esportius de caça registrats a la província per a la realització d’inversions en benefici de la fauna i l’ecosistema.

D’aquesta manera, respecte al bloc hídric, seran subvencionables actuacions d’adequació i millora de punts naturals d’aigua per a la fauna silvestre com a actuacions de correcció micro-hidrològica, instal·lació de llits impermeables que permeten major persistència de l’aigua o la retirada de sediments aportats pels escolaments.

Quant als punts d’alimentació, seran subvencionats l’adquisició d’artificials d’alimentació (menjadores i punts de sal), sembres i/o desbrossaments. Per part de refugis, aclimatació i repoblacions, s’inclou la realització, adquisició i instal·lació de gàbies d’aclimatació per a perdiu roja amb vista posteriors repoblacions o reforços en camp, la repoblació o reforç amb exemplars de perdiu roja d’origen en granges de la Comunitat Valenciana i l’adquisició, construcció o manteniment estructural d’infraestructures de refugi: ‘majanos’ o vivaris. Finalment, també podran rebre ajudes la senyalització, la reposició i el manteniment, així com l’adquisició de senyals per a batudes i ganxos seran subvencionables.

La quantia de la subvenció no podrà superar el 80%, sent la màxima per beneficiari de 2.400 euros, independentment de les activitats que se sol·liciten. Els interessats a concórrer en aquest procediment hauran de presentar les seues sol·licituds dins del termini de 30 dies naturals a comptar des de l’endemà de la publicació de l’extracte de la convocatòria en el BOP, que eixirà previsiblement aquesta setmana.