La Diputació de Castelló aprova un pla de subvencions per a fomentar l’ocupació als ajuntaments provincials

215
PUBLICITAT

El ple de la Diputació de Castelló ha aprovat un Pla d’Ocupació per a Ajuntaments que comprèn la concreció de les bases de la convocatòria per les quals es regiran les subvencions per al foment de l’ocupació als ajuntaments de la província per a l’execució d’obres o serveis d’interès general i social. Es tracta d’un programa dotat amb 1,2 milions d’euros.

Les bases aprovades estableixen que les persones beneficiàries han d’estar inscrites en LABORA en el moment de la contractació, i els seus contractes hauran d’iniciar-se en l’exercici 2022, amb posterioritat a l’aprovació de la concessió de la subvenció, finalitzant com a màxim el 30 de setembre d’aquest mateix exercici. Seran contractes per a l’execució d’obres i serveis d’interés general i social, serveis d’utilitat col·lectiva, serveis d’oci i culturals, o serveis personalitzats de caràcter quotidià.

La quantia de la subvenció mínima garantida és de 8.888,88 euros per ajuntament. Les persones interessades hauran de presentar les seues sol·licituds dins del termini de 30 dies naturals a comptar des del següent al de la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província de Castelló.