La Diputació de Castelló aprova les bases per a participar en el XLIV Certamen Provincial de Bandes de Música de 2023

313
PUBLICITAT

La Diputació de Castelló ha aprovat les bases del XLIV Certamen Provincial de Bandes de Música amb l’objectiu de promoure i difondre la cultura en tots els seus àmbits i donar suport a les iniciatives ciutadanes que desenvolupen projectes d’àmbit cultural. Els interessats a concórrer en aquest procediment hauran de presentar les seues sol·licituds fins divendres que ve 26 de maig.

La finalitat del certamen, en el qual la música de banda és la protagonista com a part del patrimoni cultural valencià, és promoure, protegir i difondre aquest tipus de música i afavorir la competència entre les societats musicals participants per a fomentar l’estudi i la investigació de l’excel·lència en la interpretació musical.

En el certamen podran participar una única unitat artística per anualitat, depenent de les Societats Musicals Federades de la Província de Castelló, que complisquen els requisits que s’estableixen en les bases i sempre sota la titularitat de la Societat Musical inscrita en el registre de la Federació de Societats Musicals de la Comunitat Valenciana.

Es marquen quatre seccions de participació. La primera comprén aquelles bandes que es presenten al certamen amb un nombre de músics entre 71 i 90 places. La segona, entre 51 i 70 places. La tercera, entre 41 i 50 places i la quarta, entre 31 i 40 places. El nombre de bandes participants es limita segons les diferents categories: en la primera secció, dues bandes; la segona i tercera, cinc bandes, i en la quarta, dues bandes.

A més, s’efectuarà un sorteig al Palau de la Diputació, davant el president de la Corporació o diputat en qui delegue, un representant de la Federació de Societats Musical de la Comunitat Valenciana i un representant de cadascuna de les Societats inscrites i actuarà com a secretaria la cap del servei de cultura.

Les audicions es realitzaran els dies 1 i 2 de juliol a l’Auditori i Palau de Congressos de Castelló. La prova consistirà en la interpretació, per cada banda, de dues obres, una de lliure elecció i una obligatòria. Els premis es destinaran a programes o activitats executats amb repercussió provincial en el XLIV Certamen Provincial de Bandes i la quantia total per a la convocatòria és de 59.900 euros.