La Diputació de Castelló aprova les bases de la convocatòria de 25 beques de residència gratuïta per a esportistes en Penyeta Roja del curs 2023-2024

100
PUBLICITAT

La Diputació de Castelló ja ha aprovat les bases d’estada becada d’esportistes durant el curs acadèmic 2023-2024 en el complex socioeducatiu de Penyeta Roja. Les persones interessades podran optar a les 25 places oferides que s’han dissenyat per a donar solució residencial a esportistes sense cap vinculació amb el centre que entrenen i competisquen a Castelló. Les beques tindrà una duració de deu mesos i inclouen servei gratuït d’allotjament i manutenció en règim de pensió completa per a persones d’entre 13 i 30 anys

El 40% de les places es destina a persones que tinguen una qualificació d’esportista d’elit d’alt nivell i esportista d’elit d’alta competició de la Comunitat Valenciana. El 35% serà per als qui practiquen alguna modalitat esportiva de caràcter individual o col·lectiu vinculada a entitats esportives radicades a la província de Castelló. El 25% restant està pensada per a alumnes i alumnes de la província que estiguen cursant estudis oficials d’universitat, conservatori, o ensenyament secundari postobligatori.

La presentació de les sol·licituds ha de formular-se mitjançant escrit dirigit a la Presidència de la Diputació de Castelló, fent constar mèrits i raons, o través de la seu electrònica de la institució. El termini serà de 15 dies naturals a partir de la jornada següent a la publicació de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província.