La Diputació de Castelló ajudarà amb 100.000 euros als municipis per a redactar els seus plans locals de prevenció d’incendis

711
PUBLICITAT

Nota de premsa de la Diputació de Castelló


El president de la institució provincial, José Martí, destaca l’esforç econòmic per “recolzar als pobles xicotets de la província”, que han de comptar de manera necessària amb un pla per a planificar les actuacions davant un sinistre forestal

La Diputació de Castelló ha donat llum verda a una modificació pressupostària destinada a ajudar als municipis de la província de Castelló en l’elaboració dels seus respectius Plans Locals de Prevenció d’Incendis Forestals (PLPIF), una actuació que han de complir de manera obligatòria, tal com marca la Llei Forestal de la Comunitat Valenciana.

La proposta suposa reservar un muntant econòmic de 100.000 euros perquè tots els municipis que encara no tenen elaborat el Pla de Prevenció –uns 40 segons les dades aportades per la Generalitat- l’executen durant aquest 2020 ja que, com recorda el president de la Diputació, Jose Martí, “és d’obligat compliment”.

Aquest pas es dóna després de les diferents reunions de treball desenvolupades per la diputada provincial de Medi Natural, María Jiménez, amb el director general de Prevenció d’Incendis Forestals de la Generalitat, Diego Marín, trobades en els quals es va analitzar la manera de poder estar al costat de tots aquells ajuntaments que encara no compten amb el PLPIF.

En aquest sentit, José Martí destaca que “en actuacions com aquestes són en les quals la Diputació ha d’actuar, perquè són molts els municipis, especialment els més xicotets, els que no disposen dels recursos adequats per a executar plans com el de prevenció d’incendis, que a més és d’obligat compliment”.

Durant els últims anys s’han anat desenvolupant aquests Plans Locals de Prevenció d’Incendis Forestals. La Generalitat Valencianes va traure durant l’any passat unes ajudes a les quals no es van acollir tots els ajuntaments. És per això que la Diputació, com destaca José Martí, agafa ara el testimoni “perquè, si hi ha actuacions en les quals hem de demostrar que som l’ajuntament d’ajuntaments, la d’ajudar als pobles amb menys recursos és una d’elles.

La modificació de crèdits de 100.000 euros suposa donar de baixa enguany la subvenció per a la restauració ambiental d’espais municipals degradats –que es recuperarà de nou en 2021- per a així activar una línia de concurrència competitiva per als municipis de la província de Castelló per a l’elaboració del Pla Local de Prevenció d’incendis forestals.

Les despeses a tindre en compte seran els derivats de l’elaboració d’aquest Pla, com ara l’assistència tècnica per a la seua redacció, així com qualsevol altre anàleg, sempre que, es considere despesa corrent imputable al capítol 2 del pressupost per a l’exercici 2020. El següent pas és elaborar unes bases per a determinar el repartiment d’ajudes en funció de la superfície forestal dels municipis beneficiats de les ajudes.

Els plans locals de prevenció d’incendis forestals (PLPIF) són els documents de planificació territorial en l’àmbit municipal i constitueixen l’última baula de la planificació territorial en la matèria, devent aquesta estar coordinada amb l’establida per la Generalitat a nivell supramunicipal (demarcacions forestals) i l’específica de cada espai natural protegit.

Conforme a l’article 55.3 de la Llei Forestal de la Comunitat Valenciana, modificada per la Llei 13/2018, d’1 de juny, queda recollit que “les entitats locals amb terrenys forestals en els seus termes municipals redactaran obligatòriament plans locals de prevenció d’incendis forestals (PLPIF) i hauran d’enviar-los a l’administració forestal de la seua demarcació. Aquests plans locals tindran caràcter subordinat respecte als plans de prevenció d’incendis forestals de cada demarcació”.

Cal recordar així mateix un escrit del Síndic de Greuges de 2019, en el qual es va recordar als ajuntaments l’obligació de disposar d’un Pla Local de Prevenció d’Incendis Forestals, donant un en el termini màxim d’un any, es procedira a iniciar el tràmit per a l’aprovació del corresponent Pla de Prevenció d’Incendis Forestals del seu municipi.