La Diputació de Castelló activa un concurs públic per a dissenyar un nou logotip i imatge de la institució en complir-se 30 anys de l’actual

252
PUBLICITAT

Nota de premsa de la Diputació de Castelló

La Diputació Provincial de Castelló ha posat en marxa un concurs públic d’idees per a actualitzar el disseny del logotip i imatge corporativa de la marca de la institució, que inclou l’elaboració d’un manual de marca d’identitat corporativa. El concurs, les bases del qual estan recollides en l’enllaç https://www.dipcas.es/es/concurso-de-ideas.html, ha obert un termini per a presentar ofertes que conclourà el pròxim 7 de setembre.

L’actual marca va ser posada en el mercat com a imatge institucional de l’entitat l’any 1992 amb la finalitat de promocionar i difondre els serveis, productes i béns dels quals disposa la Diputació Provincial de Castelló, tant dins com fora de la província.

Aquesta marca és el principal element d’identificació de la Diputació Provincial de Castelló, sent el distintiu i el símbol que concentra la informació que l’entitat pretén transmetre. No obstant això, es considera que el citat disseny, en vigor des de fa 30 anys, respon a un moment tecnològic, mediambiental i socioeconòmicament parlant molt diferent al que ens trobem i que, per tant, minvament la possibilitat de mostrar els objectius i valors actuals.

Transcorregudes tres dècades, s’ha adoptat per part de l’actual equip de govern la decisió de desenvolupar un nou disseny per a la marca Diputació Provincial de Castelló, motivat per les següents raons essencials:

-El vigent logotip no recull les inquietuds i valors que la institució provincial vol que reflectisquen totes les seues accions i projectes. A més de mostrar la proximitat i dedicació a tots els municipis de la província que acull la Diputació sota el seu paraigua, també es busca que el nou logotip transmeta la convicció en l’alineació amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible que l’Agenda 2030 marca com a full de ruta per a avançar cap a territoris més inclusius, segurs, sostenibles i resilients.

-El futur logotip ha de representar a una institució que posa a les persones en el centre de les seues accions i que busca avançar, sense deixar a ningú arrere, perquè es produïsca una desenvolupament territorial que contemple en la seua transformació tant la dimensió econòmica com la social i mediambiental.

-A més de la seua obsolescència per a representar l’estratègia d’imatge institucional que es pretén, l’actual disseny també emmalalteix d’una dificultat per a identificar els diferents Serveis, Departaments i Seccions de la Diputació de Castelló.

-En conseqüència, es considera que l’actualització de la identitat corporativa vigent de la Diputació no pot limitar-se a una mera intervenció sobre el seu logo oficial, ha de procedir-se a la creació d’un logo ex-novo.

Amb tot això, sis són les característiques principals que queden recollides en les bases:

1.-Llegibilitat. Capacitat per a transmetre de manera clara i concreta els valors i l’objectiu de la Diputació Provincial de Castelló.

2.-Reconeixement públic. Capacitat per a diferenciar de manera nítida a la Diputació Provincial de Castelló de qualsevol altra.

3.-Homogeneïtat. Capacitat per a unificar la imatge de totes les prestacions de la Diputació Provincial de Castelló.

4.-Pregnància. Capacitat per a captar l’atenció de l’observador per la simplicitat , equilibri o estabilitat del logotip.

5.-Escalabilitat gràfica. Referida a les necessitats de les Arts Gràfiques per a reproduir-se a la grandària que se li requerisca, fins i tot al més xicotet.

6.-Reproducció en TIC. Referida a les Tecnologies de la Informació i la Comunicació perquè reproduir-se en qualsevol mitjà digital.

El concurs es dividirà en dues fases:

• 1a fase: Convocatòria de portfolis dirigida a empreses i professionals del disseny, la comunicació i la publicitat, d’entre els quals un jurat expert seleccionarà als 3 equips / empreses o professionals finalistes, atenent criteris de solvència tècnica.

• 2a fase: Cadascun dels 3 equips / empreses / professionals finalistes

presentaran davant el jurat un màxim de 3 avantprojectes i, d’entre totes les propostes, eixirà el projecte seleccionat per a ser desenvolupat.

Les bases recullen que s’atorgarà un premi de participació a cadascun dels dos finalistes que no aconseguisquen ser seleccionats per al desenvolupament final, consistent en la quantitat de 1.500,00€ (IVA inclòs), la qual cosa suposa un total de 3.000,00€ (IVA inclòs).

La proposta que, d’entre les tres finalistes, resulte seleccionada serà l’única convidada a participar en el posterior procediment negociat sense publicitat en exclusivitat del contracte de serveis per a l’elaboració del Manual d’Identitat Corporativa de la marca Diputació de Castelló, per un import màxim de 33.250,00 (IVA inclòs).