La Diputació convoca als agents socials dels Cedes de Morella i Albocàsser

608
PUBLICITAT

Nota de premsa de la Diputació de Castelló

L’àrea de Promoció Econòmica de la Diputació de Castelló ha iniciat el procés de disseny de la nova Estratègia Provincial biennal per al Foment de l’Ocupació, Emprenedoria i la Promoció Econòmica 2022-2023, que consistirà en la realització d’un total de sis meses territorials que comptaran amb la participació dels principals agents socials de les zones d’influència dels Centres de Dinamització Econòmica i Social (Cedes) en les diverses fases del disseny.

El diputat de l’àrea, Pau Ferrando, ha subratllat que «l’objectiu d’aquestes meses és comptar amb la participació i implicació del personal polític i executiu del territori per al desenvolupament conjunt de la nova Estratègia Provincial per al període 2022-2023, amb la finalitat de recollir tots els punts de vista i construir consens».

Durant una fase preliminar, s’han recollit 755 respostes a l’enquesta enviada a usuaris en desocupació, emprenedors i empreses, a més de a 85 entitats locals de la província i a 27 empreses proveïdores de serveis per a desenvolupament econòmic. Així s’han esbossat les propostes i interessos comuns dels diferents actors socials per a detectar les necessitats generals en matèria d’ocupació, emprenedoria i promoció econòmica.

Són aquestes propostes les que s’estan analitzant en les sessions territorials al costat del personal tècnic de l’àrea d’ocupació i desenvolupament econòmic dels diferents municipis de la província. En total, es comptarà amb la participació de més de 40 Agents d’Ocupació i Desenvolupament Local de la província de Castelló.

Al llarg d’aquesta setmana, s’han dut a terme les primeres meses tècniques dels territoris d’influència dels centres Cedes de Vall d’Alba, Albocàsser, Llucena i Morella. El pròxim dilluns 21 de juny tindrà lloc la corresponent sessió amb l’àrea de Sogorb i, finalment, l’1 de juliol, es realitzarà una sessió de treball amb els actors de la zona litoral.  Finalitzades les meses, s’iniciarà l’anàlisi dels principals resultats en cadascuna de les zones i s’elaborarà un esborrany del la nova Estratègia Provincial 2022-2023.

A la tardor d’aquest mateix any, es durà a terme l’última fase del procés de disseny, per a la qual es convocaran una sèrie de meses executives composades per personal responsable de l’àrea d’ocupació i promoció econòmica en les diferents alcaldies i òrgans supramunicipals, als qui es presentarà l’esborrany de la nova Estratègia Provincial 2022-2023 per a recollir les últimes aportacions i suggeriments.

Després de les meses executives, es redactarà la versió definitiva de l’Estratègia Provincial per al foment de l’Ocupació, Emprenedoria i Promoció Econòmica 2022-2023 que es presentarà per a la seua aprovació pel Ple del consistori provincial a la fi de l’any 2021.