La Diputació atendrà amb efecte retroactiu les subvencions de les Unitats de Respir i de Conciliació Familiar

396
Visita de Patricia Puerta a una Unitat de Respir
Visita de Patricia Puerta a una Unitat de Respir
PUBLICITAT

Nota de premsa Diputació de Castelló

  • La vicepresidenta i responsable de Benestar Social, Patricia Puerta, destaca que “es garanteix l’abonament de l’import de la subvenció econòmica assignada d’igual manera que si el servei s’estiguera prestant de manera normalitzada”

La Diputació de Castelló atendrà per complet l’abonament de l’import de les subvencions econòmiques assignades per al funcionament de les Unitats de Respir i de Conciliació Familiar, l’activitat de la qual s’ha vist afectada pels efectes de la pandèmia del coronavirus (Covid-19). Així ho destaca la vicepresidenta i responsable de l’àrea de Benestar Social, Patricia Puerta, qui avança que s’atendran totes les ajudes amb efecte retroactiu a 1 de gener de 2020.

Patricia Puerta ha remés sengles cartes als ajuntaments de la província, una referida a les Unitats Municipals de Respir Familiar i una altra a les Unitats Municipals de Conciliació Familiar, per a informar les entitats locals d’una mesura “que considerem important per a donar estabilitat a un serveis que desenvolupen un paper notable als nostres pobles, pel que suposa per a l’atenció dels nostres majors”.

El vigent estat d’alarma, com ha passat en altres activitats, ha comportat, per necessària, la suspensió de les activitats en tots dos serveis, actualment finançats per la Diputació de Castelló. En el cas de les Unitats de Respir Familiar, operatives en 81 municipis de la província, i en el de les de Conciliació Familiar, en deu localitats.

Així, després dels dubtes plantejats pels ajuntaments a la Diputació, en l’escrit remés des de la institució provincial, subscrit per la vicepresidenta, es ressalta que la convocatòria de subvencions econòmiques destinades a aquests serveis per a 2020 -en l’actualitat en estat de tramitació i immediata aprovació- atendrà els efectes econòmics derivats del seu funcionament, amb efectes retroactius a 1 de gener de 2020.

Amb això, segons exposa Patricia Puerta, “es garanteix l’abonament de l’import de la subvenció econòmica assignada d’igual manera que si el servei s’estiguera prestant de manera normalitzada”.

Unitats de Respir

D’altra banda, en l’escrit queden determinades les funcions que han de desenvolupar els responsables d’aquests serveis durant l’actual estat d’alarma. Així, la persona a càrrec de la dinamització de la Unitat Municipal de Respir Familiar podrà destinar la seua jornada laboral, en modalitat no presencial i en coordinació amb l’Equip Base de Serveis Socials de la seua demarcació, a la programació d’activitats, elaboració de materials de treball, informes individuals o seguiment telefònic de l’estat de les persones usuàries.

A més, es deixa a criteri de l’alcalde o alcaldessa del municipi l’assignació, en el seu cas, de tasques d’índole domiciliària prestades a favor de les persones usuàries del servei especialment vulnerables. Això sí, en aquest cas condicionant-se la prestació a l’efectiva disponibilitat de tots els mitjans indispensables per a la protecció sanitària de la persona usuària i de la persona dinamitzadora.

Unitats de Conciliació Familiar

Pel que respecta a les Unitats de Conciliació Familiar, la persona a càrrec de la seua dinamització podrà destinar la seua jornada laboral durant l’actual període, en modalitat no presencial, a la programació d’activitats, elaboració d’informes individuals o elaboració de materials de treball.

En els dos casos, el desenvolupament de totes aquestes prestacions durant la vigència de l’estat d’alarma, en estar directament vinculades a la dinàmica normalitzada dels serveis, seran considerades per la Diputació Provincial com a objecte de la subvenció econòmica que serà atorgada per la corporació.