La Diputació aprovarà demà dimarts la bases de les subvencions a societats musicals per a instruments i altres béns inventariables, dotades amb 100.000 euros

370
PUBLICITAT

La diputada de Cultura, Ruth Sanz, recorda que són unes ajudes que el nou equip de govern progressista va recuperar en 2020, que ara s’avancen al primer semestre per a facilitar l’adaptació de les escoles als protocols covid

La Junta de Govern de la Diputació de Castelló aprovarà demà dimarts la concreció de les bases reguladores de la campanya ‘Adquisició d’instruments musicals i altres béns inventariables 2021’, que compta amb una dotació econòmica de 100.000 euros. Són ajudes a les quals podran accedir pel procediment de concurrència competitiva les societats musicals amb banda de música establida, que disposen d’escola d’educands o d’escola de música. Tindran la consideració d’inventariables els equips informàtics i altres béns necessaris per al desenvolupament de l’activitat com a impressores, fotocopiadores, tauletes, pissarres digitals i projectors.

Les subvencions estaran en relació amb les valoracions tècniques que es realitzen de cada sol·licitud, sent l’import màxim en cada cas de 5.000 euros. Per a accedir a les mateixes resultarà obligat realitzar la tramitació de manera telemàtica en https://dipcas.sedelectronica.es en un termini de 20 dies hàbils a partir de la publicació de l’extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de la Província (BOP). Sobre aquest tema, Sanz ha manifestat que «si sempre resulta millor recórrer al procediment digital perquè és molt més sostenible i estalvia tràmits, en una situació de pandèmia com la que vivim és obligat perquè eliminant l’opció del paper s’eviten coles i probabilitat de contagis».

La diputada ha destacat que «aquesta línia d’ajudes es posa en marxa per segon any consecutiu, després que la Diputació la recuperara en el seu pressupost de 2020». Entre les novetats de la convocatòria destaca que «s’han agilitat tots els procediments administratius per a resoldre-la en el primer semestre de l’any, amb la finalitat de facilitar l’adaptació de les societats musicals i les seues escoles als protocols que s’han exigit per la pandèmia covid. És la mateixa raó per la qual hem inclòs en aquestes bases reguladores el concepte ‘altres béns inventariables’, ja que per a aquest equip de govern, la bandes de música són una prioritat».