Diputació de CastellóLa Diputació de Castelló va aprovar en el passat Ple les bases reguladores de la convocatòria del Pla per a l’Adequació d’Instal · lacions Municipals , que comptarà amb un pressupost total de 225.000 euros . D’aquesta manera, a partir de la publicació en el Butlletí Oficial de la Província i durant un mes de termini, els 62 municipis que s’han interessat fins avui podran formalitzar la seva adhesió i presentar la documentació requerida per beneficiar d’aquests ajuts .

Aquesta iniciativa , emmarcada en el Pla d’Acció 2015 , és de caràcter bianual i comprèn dues fases , una primera d’assistència tècnica i redacció dels projectes d’aquells municipis que ho sol · liciten , per a la qual s’ha destinat 75.000 euros , i una segona de ajudes per a les actuacions a realitzar , comptant per a això amb una inversió total de 150.000 euros .

Així , aquest Pla abasta tant l’elaboració dels projectes , tramitació , documentació tècnica i certificats ambientals com l’execució material de les obres d’adequació . Aquestes últimes es concretaran mitjançant l’increment de fins a un 50% del pressupost màxim subvencionable establert en les bases del corresponent Pla Provincial d’Obres i Serveis ( POIS ) 2014-2015.

Les bases estableixen un barem de puntuació depenent de la tipologia de locals municipals , acceptant com a tals a l’Ajuntament , consultori mèdic , centre sociocultural , centre de tercera edat , teatre municipal , bar – cafeteria municipal , museu, edificis polivalents i multifuncionals , poliesportiu municipal , zones esportives descobertes , ermites , edificis singulars així com locals i instal · lacions de pública concurrència .

-Massiva adhesió al Pla d’Acció 2015

El diputat d’Infraestructures i Cooperació , Héctor Folgado , ha apuntat que “la resposta al pla d’Acció 2015 per part dels nostres ajuntaments no pot ser millor , ells ens van demanar ajuda per solucionar problemes , com l’adequació i adaptació de locals municipals , i la Diputació els respon amb totes les seves eines i recursos ” .

Cal recordar que els altres tres plans les bases ja s’han aprovat compten també amb un alt nombre d’adhesions , com les 86 del Pla Wifi – 135 , als 74 ajuntaments que s’han interessat per la iniciativa per aprofitar la massa forestal , o els 87 que han sol · licitat participar en el pla d’eficiència energètica .