La Diputació aprova les bases per a les subvencions del Servei de Promoció de l’Autonomia Personal (SPAP) als pobles, dotades amb 770.000 euros

354
PUBLICITAT

El president Martí destaca que a la província ja hi ha 89 dependències d’aquestes característiques, que suposen una millora de les antigues unitats de respir, que també contribueixen a la lluita contra la despoblació

El president de la Diputació, José Martí, ha informat que en la jornada de hui la Junta de Govern de la Diputació de Castelló ha aprovat la concreció de les bases per les quals es regeix la concessió de les subvencions a ajuntaments amb menys de deu mil habitants per a l’equipament i manteniment del Servei de Promoció de l’Autonomia Personal (SPAP), la dotació pressupostària de la qual en 2021 serà de 770.000 euros. Les sol·licituds hauran de presentar-se exclusivament per via telemàtica des de l’enllaç https://dipcas.sedelectronica.es dins del termini de vint dies naturals a comptar des de la jornada següent a la de la publicació en el Butlletí Oficial de la Província.

Sobre aquestes ajudes, Martí ha manifestat que «són de vital importància en matèria de repte demogràfic i de lluita contra la despoblació, perquè el nostre gran objectiu és que la ciutadania puga disposar de serveis de qualitat, visca on viva». A més, «faciliten que la gent gran puga continuar residint als seus pobles, la qual cosa, al seu torn, ajuda al fet que els familiars mantinguen la vinculació amb els municipis d’origen». 

Aquestes subvencions, a les quals s’accedirà pel procediment de concurrència competitiva, constitueixen la millora de les antigues unitats de respir i la seua adaptació a les condicions establides en la nova Llei Valenciana de Serveis Socials Inclusius.

«En l’actualitat funcionen 89 unitats SPAP a la província de Castelló, xifra que amb la dotació pressupostària consignada pot incrementar-se al llarg del present exercici».

Per part seua, la vicepresidenta responsable de l’àrea de Benestar Social, Patricia Puerta, ha explicat que aquestes subvencions «estan orientades a la realització de programes o activitats que fomenten les relacions convivencials durant tot el cicle vital de les persones».