La Diputació aprova les bases de les ajudes per a la redacció de plans de prevenció d’incendis en pobles de menys de 1.000 habitants

179

Nota de premsa de la Diputació de Castelló

El president José Martí destaca que es destinaran 100.000 euros per a garantir la seguretat i preservar el patrimoni natural en 20 municipis amb pocs recursos

La Junta de Govern de la Diputació de Castelló ha aprovat les bases reguladores per a la concessió d’ajudes a la redacció de plans locals de prevenció d’incendis forestals (PLPIF) en ajuntaments de menys de 1.000 habitants, per a les quals ha habilitat una partida pressupostària de 100.000 euros. L’accés serà pel procediment de concurrència competitiva i la quantia oscil·larà entre 2.000 i 8.000 euros, segons la superfície forestal de cada terme municipal. S’estima que el nombre de municipis beneficiaris serà d’al voltant de 20.

El president José Martí ha explicat que l’existència dels PLPIF és una exigència legal que han de complir tots els ajuntaments valencians, «en la qual s’implica activament la Diputació de Castelló perquè la nostra vocació és la d’estar al costat dels municipis, especialment dels més modestos, per a ajudar-los a incrementar els seus nivells de benestar i seguretat».

«Actuem», ha afegit «perquè és de justícia, perquè la Diputació està obligada a garantir la igualtat de drets de tot el territori, també en els municipis amb pocs recursos econòmics». «De fet», ha recordat, «el Síndic de Greuges va enviar un escrit en 2019 a tots els ajuntaments recordant l’obligatorietat de disposar d’un PLPIF».

El president ha explicat que «sense les ajudes per a la redacció de plans de prevenció d’incendis, els vora 20 pobles beneficiaris i els seus habitants quedarien en una situació de desemparament que no podem permetre» i que «quan des de l’equip de govern parlem de nova ruralitat també ens estem referint a la conservació del nostre patrimoni natural i a la seguretat de les persones».

José Martí ha finalitzat la seua intervenció felicitant la diputada de Medi Natural, María Jiménez «per haver gestionat de manera satisfactòria aquestes ajudes que són molt importants per als pobles i que contribueixen a vertebrar la província de Castelló».