La Conselleria de Transició Ecològica posa en marxa l’elaboració d’una ordre d’agrocompostatge per a la gestió sostenible de recursos agrícoles i ramaders

504
PUBLICITAT

Nota de premsa de la Generalitat Valenciana

– L’objectiu és crear un entorn jurídic adequat que potencie la pràctica de l’agrocompostatge i instal·lar centres adequats per a dur-ho a terme

– S’establiran dos tipus de centres d’agrocompostatge, el basal i el mitjà

La Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica ha iniciat l’elaboració d’una ordre d’agrocompostatge que proporciona seguretat jurídica a les activitats relacionades amb la gestió sostenible de subproductes agrícoles, ramaders, silvícoles i agroforestal, des de la perspectiva de la prevenció.

Aquesta ordre pretén estendre la pràctica de l’agrocompostatge de forma segura per tot el territori de la Comunitat Valenciana i s’emmarca en un entorn d’economia circular, prevenció en la generació de residus i de mitigació del canvi climàtic. Entre algunes pràctiques es troben l’aprofitament de biomassa forestal, la reincorporació de residus agrícoles al sol i l’autocompostatge. Açò reduirà les cremes i, per tant, les emissions de carboni a l’atmosfera.

A més a més, en l’article 3 d’aquesta ordre s’estableix l’agrocompostatge local com un model de prevenció en la generació de residus en el medi rural. S’establiran dos tipus d’instal·lacions; la basal, de grandària més reduïda, i la mitjana. Els establiments tenen un flux d’entrada màxim de 2.000 tones.

Aquesta ordre treballa amb el concepte d’economia circular, que pretén convertir en residus en recursos, element essencial per a la millora de la gestió econòmica i ambiental. Aquest retorn sostenible dels residus proporciona nutrients i per tant millora la fertilitat orgànica del sol.