La Comunitat Valenciana corregeix en els últims 4 anys més de 10.000 suports elèctrics considerats perillosos per a les aus

581
Aus en les línies elèctriques
Aus en les línies elèctriques
PUBLICITAT

Nota de premsa Generalitat Valenciana

  • L’actuació sobre les línies elèctriques perilloses en el període 2019-2021 multiplica per 6 la suma de la dècada anterior
  • La nova resolució de la Conselleria de Transició Ecològica amplia les zones de protecció al 87% del territori valencià

La Comunitat Valenciana ha corregit en els últims 4 anys més de 10.000 suports elèctrics considerats perillosos. Concretament, l’actuació s’ha intensificat durant el període 2019-2021 i ha multiplicat per 6 la suma de la dècada anterior.

L’increment de les correccions s’emmarca en el treball de mediació i negociació de la Conselleria d’Agricultura i Transició Ecològica, que sobre el terreny ha suposat un descens en la mortalitat interanual per damunt del 25%.

El director general de Medi natural, Julio Gómez, ha assenyalat la labor de l’Administració que inclou expedients de responsabilitat mediambiental, acords amb empreses elèctriques, convenis amb el Ministeri d’agricultura i correccions realitzades per la Generalitat per a revertir l’impacte de les línies elèctriques sobre l’avifauna.

En aquest sentit, a la intensificació de les correccions s’ha unit la instal·lació de salvaocells, senyalitzant uns 150 km de línia en el període 2021-2023 per a evitar possibles col·lisions de l’avifauna. D’altra banda, la Conselleria, a més, continua determinant prioritats de correcció assumint amb pressupost propi correccions en suports de titularitat particular, i amb especial atenció i actuació a la Marjal de Pego-Oliva.

El director general ha posat en relleu el treball a l’Albufera, una de les zones preferents d’actuació on s’han adaptat un miler de suports, fent de l’ecosistema un espai significativament més segur.

L’actuació s’estén també al marc normatiu amb una nova resolució de 6 de juliol de 2021 de la Consellera d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica, que amplia les zones de protecció del 35% al 87% del territori valencià.

“Aquesta ampliació implica un repte i una necessària tutela ambiental amb un objectiu clar: buscar i posar solucions per a acabar amb aquest impacte invisibilitzat fins a 2007”, ha afirmat el director general. En concret, el Reial decret 1432/2008, de mesures per a la protecció de l’avifauna contra la col·lisió i l’electrocució en línies elèctriques, suposa l’inici de les obligacions legals de correcció de línies elèctriques a Espanya.