La compravenda d’habitatges cau un 37,2 % a la Comunitat Valenciana

712
PUBLICITAT

La regió registra la cinquena major caiguda d’Espanya en habitatges, amb un descens del 29 % tenint en compte tota classe d’immobles

A causa de la incidència de la pandèmia en l’economia espanyola, durant juliol d’enguany i en comparació amb el mateix mes de l’exercici anterior, la compravenda d’habitatges registrats en Comunitat Valenciana ha caigut un 37,2 %, aconseguint les 4.390 transaccions. Es tracta de la cinquena comunitat autònoma on més cauen aquest tipus d’operacions, situant-se quatre punts per damunt de la caiguda mitjana nacional (-32,9 %).

Si comptabilitzem les compravendes de tota mena d’immobles (no només d’habitatges), la baixada en relació amb el mateix mes de 2019 és sensiblement menor (-29,1 %). En aquest apartat, la regió valenciana (8.991 transaccions) presenta també la cinquena baixada més acusada, situant-se igualment quatre punts per damunt de la caiguda mitjana nacional (-25’ 1 %). A Espanya passem de les 90.431 operacions al juliol de l’any passat a les 67.703 d’ara.

El 37,2 % de descens en la compravenda d’habitatges en la Comunitat Valenciana és menor que el registrat al juny, on aquestes van baixar un 43,2 %, i notablement inferior al comptabilitzat al maig, on les operacions van caure més d’un 63 %.

Amb caràcter general, cal tenir en compte que el nombre d’hipoteques inscrites en juliol de 2019 es va veure afectat a l’alça a causa dels canvis produïts a través de la Llei 5/2019, de 15 de març, reguladora dels contractes de crèdit immobiliari, que va provocar un augment d’hipoteques realitzades al juny i inscrites al juliol. Aquest increment podria afectar la taxa de variació del present mes de juliol, podent mostrar ara una caiguda més acusada de la qual realment ha produït el mercat.

Les hipoteques pateixen menys

Les 4.078 hipoteques constituïdes en Comunitat Valenciana mitjançant la seua inscripció en el registre durant el mes de juliol representen una caiguda del 21,9 % en relació a juliol de 2019. Un resultat molt similar al que obté el conjunt d’Espanya, on la mitjana reflecteix un descens del 20,1 %. Amb només tres regions en positiu (País Basc, Balears i Ceuta), la regió valenciana és l’onzena que major contracció experimenta en aquest apartat.

Si s’atén únicament les hipoteques sobre habitatge, la diferència amb la mitjana nacional és favorable a la Comunitat Valenciana. Mentre Espanya cau de mitjana un -22,8 %, la Comunitat Valenciana –amb 3.151 inscripcions– ho fa a un ritme de -16,8 %, sis punts menys que la caiguda mitjana nacional, registrant ací el setzé major descens.

En general, l’impacte de l’estat d’alarma sobre les hipoteques està sent molt més moderat que en les compravendes. A Espanya passem de més de 44.000 hipoteques en juliol de 2019 a 35.348 ara. Només en hipoteques sobre habitatges, caem des de les 31.687 operacions a les quasi 24.500 d’aquest passat mes de juliol.