La ciutadania podrà pagar els rebuts pendents de l’Agència Tributària Valenciana a totes les oficines de Correus

377
PUBLICITAT

Nota de premsa de la Generalitat Valenciana

L’Agència Tributària Valenciana (ATV) i la Societat Estatal de Correus i Telègrafs han subscrit un acord pel qual la totalitat de les oficines postals d’Espanya podran acceptar el pagament dels tributs i altres deutes de dret públic, la gestió recaptatòria dels quals correspongui a la Generalitat o li hagi estat encomanada per altres ens.

Gràcies a aquest conveni, que està operatiu des d’aquest dilluns, la ciutadania, amb la seva autoliquidació emplenada o carta de pagament corresponent, pot pagar a qualsevol de les 2.370 oficines que Correus té a Espanya i abonar els tributs durant tot el seu horari d’obertura.

Aquest acord s’emmarca dins del Programa Anual d’actuació de l’Agència Tributària Valenciana per a l’any 2022, que té per objecte millorar les condicions i els resultats de la lluita contra el frau fiscal, dins del programa corresponent a l’estímul del compliment voluntari de les obligacions tributàries , per facilitar al ciutadà el pagament de les mateixes.

La directora de l’ATV, Sonia Díaz, ha assenyalat que aquest acord pretén “augmentar i millorar la qualitat dels serveis que es presten en benefici de la ciutadania, un propòsit pel qual treballen l’ATV i Correus”, alhora que ha explicat que, mitjançant la infraestructura del gir postal, “els ciutadans que abonen aquest servei podran fer els pagaments a la Generalitat a qualsevol oficina informatitzada de Correus a tot el país i amb amplis horaris d’obertura”.

Pel que fa als pagaments per a organismes i entitats, Sonia Díaz ha indicat que “s’inclou un codi de barres al rebut amb tota la informació del pagament a realitzar. D’aquesta manera, la transacció es carrega al sistema de forma automàtica i millora l’eficiència general del procediment, tant per al ciutadà com per a l’entitat a l’hora de rebre la informació del pagament”.

Aquest acord subscrit amb Correus s’enquadra dins de les línies estratègiques i operatives per a aquest exercici 2022 que van ser aprovades durant la celebració del darrer Consell Rector de l’Agència Tributària Valenciana, i també se situa a la senda marcada al Pla plurianual d’objectius de la ATV per al període 2020-2023.