La Càtedra BP d’Estalvi i Eficiència Energètica de la UJI crea una aplicació per a conèixer els preus de l’energia en temps real

255
Aplicació per calcular el preu de la llum

-Nota de la UJI-

L’eina permet comprovar en temps real el preu de la llum ajudant a decidir el moment més adequat per a realitzar els consums elèctrics més importants

La Càtedra BP d’Estalvi i Eficiència Energètica de la Universitat Jaume I ha desenvolupat una aplicació en la qual es poden observar en temps real el preu de la llum, tant en la variant general com en la variant de tarifa nocturna, coneguda com discriminació horària, davant la posada en funcionament des del passat 1 d’octubre de la tarificació per hores. Aquesta aplicació rep el nom de «Precios energía» i ja es troba disponible en la Play Store d’Android.

L’aplicació es basa en un semàfor en el qual s’indica en tot moment segons el codi de colors el preu de la tarifa de la llum. El semàfor es mostra en roig quan el preu de la llum està per sobre del preu mitjà del dia en més d’un 10 %, en verd quan el preu es troba per sota del preu mitjà en més d’un 10 % i en ambre quan es troba entre les dues opcions anteriors.

El funcionament de l’aplicació és senzill i intuïtiu. En la pantalla principal es mostra un semàfor encès en els seus diferents colors en funció del preu de l’energia per a la tarifa general en el moment actual. A la dreta del mateix es mostra el preu de l’energia estipulat pel mercat per a l’hora actual, i en la part inferior una barra horitzontal mostra l’evolució dels preus per a tot el dia.

En l’opció de menú existent en la part superior dreta de l’aplicació apareixen diverses opcions disponibles: corbes preus PVPC on es pot observar les corbes publicades per l’operador de mercat i consultar les corbes ja publicades per a qualsevol dia tant per a la tarifa nocturna com per a la tarifa general. Una altra de les opcions consisteix a veure la pantalla principal però amb les dades relatives a la tarifa nocturna. Finalment, en la tercera opció del menú s’explica detalladament el funcionament de l’aplicació.