Cinctorres

El passat dilluns 2 de desembre, s’obria aquest servei municipal, començant amb el sistema de prèstecs. Així, aquesta biblioteca obrirà cada dilluns de 17h a 19h.