Justícia destina 480.000 euros a projectes en matèria de recuperació de la memòria històrica en 2018

273
PUBLICITAT

El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana ha publicat la resolució de 26 de febrer de 2018 de la Conselleria de Justícia, Administració Pública, Reformes Democràtiques i Llibertats Públiques, per la qual es convoquen per a l’any 2018 subvencions per a la realització de projectes i iniciatives en matèria de la recuperació de la memòria històrica, en honor de la convivència democràtica.

En la resolució es contempla tres tipus d’ajudes: les destinades a subvencionar projectes en matèria de recuperació de la memòria històrica desenvolupades per ajuntaments i mancomunitats de la Comunitat Valenciana; les dirigides a projectes de les universitats de la Comunitat Valenciana i, finalment a les activitats realitzades en aquesta matèria per part d’entitats i associacions sense ànim de lucre de la Comunitat Valenciana.

L’import de les ajudes ascendeix a 480.000 euros, dels quals 240.000 euros van destinats als ajuntaments i mancomunitats, 150.000 euros a les universitats i, els 90.000 euros restants, per a entitats i associacions sense ànim de lucre.

El termini de presentació de sol·licituds serà de 20 dies hàbils a comptar des de l’endemà a la publicació d’aquesta Resolució al Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. L’incompliment d’aquest termini determinarà, automàticament, la inadmissió de la sol·licitud.

La presentació de sol·licituds i la documentació per a l’obtenció de les subvencions regulades en la present convocatòria, es realitzarà, de forma telemàtica al Portal de la Generalitat, accedint a la ‘Seu electrònica. Serveis on-line. Ciutadans-Ajudes, beques i subvencions”.

Serà objecte de subvenció els projectes i actuacions de commemoració o d’homenatge a persones i esdeveniments relacionats amb la memòria històrica i democràtica valenciana; Els que promoguen la difusió i la formació en matèria de memòria històrica i democràtica valenciana i aquells que fomenten la promoció difusió i capacitació en matèria de drets i llibertats fonamentals i de règim electoral, tals com a organització de congressos, recerca, simposis, jornades, seminaris, exposicions temporals, publicacions i projectes educatius.

A la convocatòria només es podrà presentar una sola sol·licitud que podrà incloure un o diversos projectes i l’import màxim a subvencionar serà de 30.000 euros en el cas de les universitats, de 10.000 euros per a ajuntaments i mancomunitats i de 5.000 euros a entitats i associacions sense ànim de lucre.