José Manuel Salvador Querol, nou degà de l’Il·lustre Col·legi Oficial d’Economistes de Castelló

144
PUBLICITAT
  • La nova Junta de Govern treballarà per a potenciar el paper del Col·legi, confirmant-lo com l’espai d’unió, treball i creació de sinergies per als Economistes de la província

José Manuel Salvador Querol ha pres possessió del càrrec de degà de l’Il·lustre Col·legi Oficial d’Economistes de Castelló, en la reunió celebrada en la vesprada de hui, dilluns 18 de desembre. Després del procés electoral per a la renovació de la Junta de Govern, la candidatura única encapçalada per Salvador ha pres possessió dels seus càrrecs. Salvador substituirà en el càrrec a Jaime Querol Sanjuan que ha ostentat el càrrec des de 2009.

Salvador, economista i assessor fiscal, que ostentava fins a la data el càrrec de tresorer de la Junta de Govern i era el responsable de les àrees de formació del Col·legi d’Economistes, regirà la institució durant els pròxims quatre anys. Cal indicar que el Col·legi d’Economistes de Castelló, que compta amb 500 col·legiats, naix després del procés d’unificació dels Col·legis d’Economistes i de Titulars Mercantils de Castelló.

“Els onze companys de la Junta de Govern creiem que s’han d’aglutinar els coneixements, l’experiència i el talent del nostre col·lectiu i aportar-los a tots i a la societat. El nostre paper en la Junta de Govern se centrarà en establir les vies de participació del col·legiat, perquè siga possible eixa posada en valor del cabal de talent dels nostres afiliats” ha afirmat José Manuel Salvador Querol. 

En els pròxims quatre anys, “potenciarem en el Col·legi les Comissions Sectorials en els àmbits tradicionals de fiscalitat, comptabilitat i auditoria, forense, financera, gestió empresarial i màrqueting, però també de docència, conjuntura econòmica, assessorament laboral o noves tecnologies” ha continuat el recentment triat degà, qui també ha indicat que “està prevista la posada en marxa d’una Comissió de Coordinació i impuls a les comarques per a acostar el Col·legi als companys i companyes que viuen més allunyats de la ciutat de Castelló”.

D’esta manera, segons ha explicat Salvador, les Comissions seran equips de treball “formats pels companys i companyes que s’integren en elles voluntàriament i es convertiran en el focus de creació de valor, d’intercanvi d’idees i experiències, i en xarxa de contactes dels economistes”. La Junta de Govern posarà les bases i coordinarà la seua actuació.

Així mateix, “serà objectiu de la nova Junta continuar amb l’excel·lent treball que s’ha realitzat en formació” ha ressaltat José Manuel Salvador. I és que, durant l’exercici 2023 s’han realitzat 35 activitats formatives en els diferents sectors d’activitat.

Amb tot, el principal repte per al futur de l’Il·lustre Col·legi Oficial d’Economistes de Castelló és aconseguir un model de Col·legi que potencie a la professió i el seu exercici, tant en l’empresa com en els despatxos i en altres entitats. “Treballarem per a generar valor afegit i convertir al Col·legi en la xarxa social-professional dels economistes. Una xarxa de coneixement, informació i contactes que només la pot oferir el Col·legi” ha matisat el degà. 

Així mateix, la nova Junta de Govern és sabedora que molts dels serveis que ofereix el Col·legi, sent importants, poden ser també oferits per altres organitzacions. “Encara que estic segur que cap coneix als economistes com nosaltres i eixe és un avantatge competitiu de gran valor” ha declarat Salvador.

A més, és important tindre en compte que la denominació ‘Economista’ només pot utilitzar-se legalment quan qui l’ostenta figura com a col·legiat en el corresponent Col·legi d’Economistes, segons el Reial decret 871/1977, de 26 d’abril, pel qual s’aprova l’Estatut Professional d’Economistes.

  • Obrint vies de futur

La relació de l’Il·lustre Col·legi Oficial d’Economistes amb la Universitat Jaume I de Castelló sempre ha sigut cordial, freqüent i intensa. La nova Junta vol potenciar esta relació, incrementant la col·laboració en les activitats organitzades per la Universitat, així com organitzant activitats conjuntes, sobretot amb l’alumnat dels últims cursos dels graus d’Administració d’Empreses, Economia, i Finances i Comptabilitat. “Seguint esta via, apostem per obrir el Col·legi als futurs col·legiats i col·legiades, donant a conéixer en què pot ser-los útil el Col·legi quan acaben els seus estudis” ha afirmat Salvador. Orientació professional, formació i cerca de treball a través de la Borsa d’Ocupació pròpia del Col·legi són alguns dels avantatges de la col·legiació. 

En esta línia és important ressaltar que la nova Junta de Govern compta amb docents universitaris amb una llarga trajectòria acadèmica i un gran coneixement dels perfils dels futurs economistes. Un fet que servirà per a adequar les accions del Col·legi a les demandes i necessitats de l’estudiantat universitari.