Ivace Energia inicia les ajudes per a la renovació de calderes i finestres

69
Ajudes IVACE

– Les llars que substituïsquen les seues velles calderes o finestres per altres de major eficiència energètica rebran ajudes econòmiques de 300 euros i 90 euros per metre quadrat respectivament

– El termini per a beneficiar-se de les ajudes es perllongarà fins al 14 de juny i el pressupost és d’1 milió d’euros

La Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, a través d’Ivace Energia, ha iniciat aquesta setmana les ajudes per a la renovació de finestres i calderes, que s’emmarquen dins del Pla Renhata.

L’objectiu és facilitar la renovació de les finestres dels habitatges de la Comunitat Valenciana per altres amb millor aïllament tèrmic, així com la substitució de les velles calderes per calderes de condensació, ajudant així al fet que les llars reduïsquen la seua factura energètica.

El termini per a acollir-se a aquestes ajudes es va iniciar aquest dilluns i es perllongarà fins al pròxim 14 de juny.

En el cas de les calderes, la finalitat és la renovació de les calderes de calefacció i aigua calenta actuals per altres d’alta eficiència energètica, per la qual cosa per a beneficiar-se d’aquestes ajudes s’han d’adquirir calderes que utilitzen com a combustible gas natural o gasos liquats del petroli, que estiguen dotades d’una potència entre 15-70 kW i siguen d’alta eficiència energètica (de condensació).

Aquesta iniciativa permetrà renovar el parc de calderes que compten amb una major antiguitat, la qual cosa contribuirà a aconseguir una major eficiència energètica, una millora del confort i una disminució de la factura energètica de les llars.

D’aquesta forma, aquells ciutadans que substituïsquen les seues velles calderes rebran un descompte de 50 euros, que realitzarà l’empresa instal·ladora i una ajuda de 250 euros de l’Ivace Energia, que es realitzarà mitjançant transferència bancària.

Cal destacar que les calderes de condensació posseeixen un rendiment molt elevat gràcies a que recuperen part de la calor continguda en els gasos de fuita producte de la combustió.

Estalvi en la factura energètica de les llars

L’estalvi que pot obtenir-se pel canvi d’una caldera actual per una de condensació per a un habitatge de 100 metres quadrats en un municipi de l’interior de la Comunitat ascendeix a 350 euros a l’any.

En el cas de les finestres, l’empresa instal·ladora realitzarà un descompte de 15 euros per metre quadrat de finestra i els 75 euros restants els aportarà Ivace-Energia, mitjançant transferència bancària.

Cal destacar que mitjançant la renovació de finestres en habitatges es pot aconseguir una reducció de les necessitats de calefacció entre un 25-30%, la qual cosa suposa una reducció de la factura energètica de l’habitatge entorn del 135 euros anuals.

D’aquesta forma, es podrà sol·licitar les ajudes per a la renovació de finestres i portes exteriors que complisquen amb una sèrie de característiques tècniques, d’acord a les especificacions arreplegades en la resolució de convocatòria.

Per a acollir-se a les ajudes, la persona interessada ha de posar-se en contacte amb un comerç o empresa instal·ladora adherida al Pla Renove 2018. El llistat de comerços i empreses instal·ladores adherides es podrà consultar en la pàgina web de l’Ivace planrenove.ivace.es

El pressupost per a la renovació de finestres ascendeix a 850.000 euros i per al canvi de calderes a 200.000 euros.