Interior informa els ajuntaments sobre les mesures de seguretat en piscines públiques i parcs aquàtics

106
PUBLICITAT

S’emet una circular, dirigida als municipis, amb la normativa a aplicar en aquesta mena de recintes d’ús col·lectiu durant l’estiu de 2023

La Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública ha emés una circular dirigida als ajuntaments de la Comunitat Valenciana per a informar de la normativa de seguretat que han de complir els locals públics, entre els quals es troben incloses les piscines d’ús col·lectiu i els parcs aquàtics.

La circular adverteix que l’aforament de les piscines i parcs aquàtics haurà de cenyir-se al contemplat en les llicències d’obertura. També recomana situar punts d’entrada i eixida diferenciats, senyalitzar zones de pas i evitar les aglomeracions. Respecte a la venda d’entrades o tiquets, s’aconsella utilitzar la via telemàtica per a reduir al mínim les transaccions en la taquilla.

El document remés als municipis recorda que les piscines d’ús col·lectiu han de disposar de socorristes per a preservar la seguretat dels banyistes. Així, les piscines amb una superfície de làmina d’aigua inferior a 200 metres quadrats on s’accedisca mitjançant entrada o quota han de comptar amb una persona que vigile als banyistes i supervise les normes relatives a la prevenció d’accidents.

Per part seua, les piscines amb una superfície de làmina d’aigua entre 200 a 500 metres quadrats, han de comptar amb un mínim d’un socorrista. En el cas de piscines d’entre 500 i 1.000 metres quadrats, la norma regula un mínim de dos. A més, per a les piscines la superfície de les quals excedisca els 1.000 metres quadrats es requereix un socorrista més per cada 500 metres quadrats de superfície. En el cas dels parcs aquàtics, és obligatòria la presència de monitors que asseguren la correcta utilització de les instal·lacions.

En la circular, s’informa que els socorristes que presten els seus serveis professionals en aquests recintes situats en la Comunitat Valenciana han d’acreditar la titulació oficial necessària o superar els cursos organitzats o reconeguts per organismes públics.

Finalment, les piscines han de tindre subscrit un contracte d’assegurança que cobrisca la responsabilitat civil per danys i a tercers, risc d’incendi, condicions del local o instal·lació, així com els danys al personal que preste els seus serveis.