Comencen els treballs de regeneració forestal al Barranc dels Horts d’Ares

370
PUBLICITAT

El 18 d’octubre de 2021 s’han iniciat en el Barranc dels Horts les actuacions objecte dels ajuts finançats pel FEADER i previstes en el Pla Tècnic de Gestió Forestal aprovat al desembre de 2019.

La conservació d’aquest espai, d’extrema fragilitat, precisa tant la preservació dels rodals vells, com la planificació i gestió dels rodals més joves amb l’objectiu d’assolir en el futur ecosistemes estables i equilibrats. Per això, els objectius específics es relacionen amb els estrats de vegetació dels rodals, com a unitat bàsica de gestió.

Les actuacions se centren, d’una banda, en els matolls xeròfils i espinescents que ocupen les superfícies planes de les zones de repoblació de la vall del barranc i els marges de camí forestal. En elles es duen a terme desbrossaments selectius de Ulex parviflorus, Quercus coccifera i Rosmarinus officinalis per tal de reduir la competència interespecífica, fomentant el desenvolupament dels peus repoblats, i la prevenció d’incendis forestals creant discontinuïtats i un model de pastura amb arbrat dispers , menys inflamable.

Per una altra, en les zones de muntanya mig d’alzina i roure ubicades a la part nord, al voltant de al Mas de l’Barranc. Es tracta d’una agrupació de masses amb molts peus procedents de ceps. L’actuació consisteix en clares i reservacions per tal d’eliminar la competència entre peus de roure de fulla petita i / o carrasca i aconseguir, a llarg termini, una conversió de la massa a muntanya alta irregular, afavorint la regeneració natural mitjançant llavor. A més, es proposa un alliberament dels arbres extra madurs que apareixen dispersos en la massa, de gran valor per a la biodiversitat, i que actualment pateixen una elevada competència amb els peus intermedis.

L’import dels ajuts obtinguts de l’FEADER ascendeix a 28.631 €