Sumari:
– Jornades de acolliment familiar
– Jornades sobre les aus rapinyaires
– Caminata de la gent gran
– Fira de Cantavella
– Prèvia Entreparets
– Futbol