Sumari:
– Plenari mes de setembre
– Inici del curs escolar
– 8 de setembre
– Festa dels cadafals
– La ravalera on tour