Igualtat incrementa un 62 % el finançament per a la contractació de personal i el pagament de prestacions dels serveis socials municipals

765
PUBLICITAT

La Vicepresidència i Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives ha incrementat en un 62’17 % el finançament per a 2017 dels serveis socials generals dels municipis de la Comunitat, amb un pressupost de 52.170.960 euros, segons ha explicat la directora general de Serveis Socials i Persones en Situació de Dependència, Mercé Martínez.

L’objectiu d’aquest finançament és costejar les despeses de personal, serveis, programes i prestacions de les entitats locals per a l’atenció social de tots els ciutadans i les ciutadanes.

Enfront dels 25.900.190 euros destinats enguany a ajudes directes als serveis socials municipals, l’any que ve s’integren ambdues ajudes en una única línia de finançament de 52.170.960 euros. L’objectiu, tal com ha assenyalat la directora general, “és unificar equips i zones d’atenció per a dissenyar una plantilla bàsica de referència”.

Enguany, la Direcció General de Serveis Socials de la Conselleria ha realitzat un estudi de la situació en què es trobaven els serveis socials municipals, amb la col·laboració i la participació de les treballadores i els treballadors d’aquests, ja que són ells “els que més prop estan i millor coneixen les necessitats de les ciutadanes i els ciutadans”.

D’aquesta manera, ha explicat Martínez, s’ha iniciat la reorganització d’un nou sistema més “sòlid i més eficaç capaç”, d’oferir a totes les persones l’atenció social que els correspon per dret.

La Conselleria ha apostat per la “remunicipalització” dels serveis socials a través de “l’atenció base”, amb una dotació pressupostària per al seu finançament que permetrà donar més finançament als municipis per a la contractació de professionals que formaran part dels equips multidisciplinaris.

L’increment progressiu de finançament permetrà que els Serveis Socials Generals es constituïsquen en la xarxa de major proximitat als ciutadans i les ciutadanes de la Comunitat Valenciana, garantint l’accés a prestacions bàsiques a què tenen dret i que són garantia de la cohesió social necessària.

Mercé Martínez ha afirmat que els serveis socials dels ajuntaments han de ser “claus” en el canvi de model de fer polítiques socials en què “el centre d’atenció siguen les persones”, i ha assegurat que des de la Conselleria “assumim la responsabilitat de dotar, durant aquesta legislatura, els mitjans necessaris per a atendre totes les persones que ho necessiten”.